Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Ptice

 
obec Ptice

Oficiální název:

Obec Ptice
Adresa: Ptice č. 140
25218 Úhonice
Telefon: 311 670 527
Fax:

311 678 959

E-mail: obecptice@gmail.com
IČ: 00234842
DIČ: CZ00234842
Číslo účtu: 11426111, kód banky: 0100
IDDS:  - 
Web: www.obecptice.cz

 

Ptice

Okres Praha-západ, Kraj Středočeský

Historie

   Obec Ptice se nalézá 10 km západně od Prahy v nadmořské výšce 390 až 415 metrů. Ptice se rozkládají na 781 ha a z této rozlohy je třetina lesů. V roce 2014 byl počet přihlášených občanů 715. Vedle přihlášených občanů žijí v obci i další lidé, kteří májí oficielní bydliště například v Praze. Mnoho dalších lidí bydlí ve Pticích ve čtyřech rekreačních osadách a někteří tam pobývají převážnou část roku. První písemná zpráva o vsi pochází z roku 1328, kde se uvádí: Roku 1328 byly Ptice majetkem p. Vlka, sakristy kostela sv. Víta v Praze.  Dříve zde byly dvě vsi - Horní a Dolní Ptice. Někteří původní osadníci se podle pověstí živili chytáním zpěvných ptáků a posílali je v klecích vrchnosti pro zábavu. Ještě koncem 19. století žil v lese ptáčník - ornitolog, který posílal do kláštera v Břevnově informace o ptácích. O jejich výskytu, příletech a odletech stěhovavých ptáků a další informace z přírody ze zdejší oblasti. Název Ptice získala obec podle ptáků. V minulosti se název obce částečně měnil a v listinách jsou názvy:  Ptíče, Ptíč, Ptíce a Ptice. Na tuto skutečnost navazuje i znak obce. Ve znaku obce jsou dva zpěvní ptáci, kteří představující dvě obce: Horní a Dolní Ptice. Během staletí majitelem obcí byli drobní čeští šlechtici, někdy panovník nebo katolická církev. Pod správu Horních Ptic spadaly samostatné obce Horní a Dolní Ptice a Libečov a také osady u Kačáku - Dolní Podkozí, Rejnov a Chrbiny. Na konci 19 století se Libečov osamostatnil a dnes je součástí obce Chyňavy. Ke spojení Horních a Dolních Ptic do jedné obce došlo na začátku 20. století. Pod Ptice stále spadají i všechny uvedené osady u Kačáku. Na rozhraní Dolních a Horních Ptic byl po spojení vybudován park. Ve 20 letech byl zde postaven pomník 20 občanům Ptic - obětěm světové války 1914-1918. V té době to byl největší pomník obětem války z přírodního kamene v Čechách. Obec byla do poloviny 20. století z větší míry samostatná. Základ tvořilo zemědělství, ve kterém pracovalo mnoho občanů. Ve Pticích byly dva vodní mlýny na Kačáku, pekařství, mlékárna, cihelna, tři prodejny, pět restaurací a další nezbytné živnosti zajišťující samostatnost obce. Dost lidí bylo zaměstnáno v rozsáhlých lesích v katastru obce. Zaměstnání občanů se začalo měnit ve 2. polovině 2O. století po znárodnění a zrušení živností. Lidé začali v převážné míře jezdit do podniků v Kladně a v Praze nebo v okolí

Pamětihodnosti:

V obci je státem chráněný objekt - zachovalý bývalý špejchar v Dolních Pticích, dnes využívaný jako byt. Další zajímavostí jsou kapličky v obou původních obcích a dvě památné lípy. Jedna u kapličky v Dolních Pticích a jedna na pokraji lesa stará přes 200 let. Ptice byly do 20. století charakteristickou zemědělskou obcí. Obci dominovaly velké hospodářské budovy, vedle kterých byly menší obytná stavení. .

Popis znaku: Sníženě dělený štít. Nahoře v hlavním stříbrném poli jsou dvě letící vlaštovky přirozené barvy. Dolní pole je polceno černo-červeně, vpravo se zlatým a vlevo se stříbrným břevnem.

zdroj: encyklopediecr

nahoru

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 25. 7. 2024, 11:08:31
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj