Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Orgány MAS

 

Nejvyšší orgán spolku je VALNÁ HROMADA, kterou tvoří členové MAS. Jednání upravuje Jednací řád

 
 • poslední volba členů do Rozhodovacího orgánu: VÝKONNÁ RADA (od 25. 6. 2020 do 24.6.2022)  
 • poslední volba členů do Výběrového orgánu: VÝBĚROVÁ KOMISE (od 25. 6. 2021 do 24.6.2022)  
 • poslední volba členů do Kontrolního orgánu: KONTROLNÍ VÝBOR (od 25. 6. 2020 do 24.6.2022)  

 

VÝKONNÁ RADA (zastoupení sektorů a zájmových skupin)

Statutárním orgánem je VÝKONNÁ RADA, její jednání upravuje také Jednací řád. Výkonná rada je rozhodovací skupina v jejímž čele je předseda, který zastupuje Spolek navenek, řídí jeho činnost a zajišťuje hospodaření. Rada je volena Valnou hromadou a za svou činnost ji odpovídá.

Předsedou je Petr Jirka a dva místopředsedové  Kateřina Zusková a Petr Vlasák.

 1. Obec Nižbor, K. Zusková , veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
 2. Obec Trubská, P. Vlasák, veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
 3. Obec Broumy, P. Jirka, veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
 4.  L. Kotoučková, soukromý sektor, podnikatelé.  náhradník: Tělocvičná jednota Sokol Hudlice, M. Landa, soukromý sektor, volnočasové aktivity 
 5. Art Elektro spol. s r.o., P. Fulín, soukromý sektor, podnikatelé
 6. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Broumy, V.Srp, soukromý sektor, volnočasové aktivity
 7. Agency Real Servis s.r.o. , I. Ledvinová, soukromý sektor, podnikatelé

Archiv: Výkonná rada_mandáty 2014-2020

 

VÝBĚROVÁ KOMISE (zastoupení sektorů a zájmových skupin):

Výběrová komise posuzuje předložené projekty a na základě hodnotících kriterií je doporučuje Výkonné radě ke schválení. Její jednání upravuje Jednací řád.

Předsedou je Josef Pavelka a místopředsedou Pavel Hubený.

 1. Obec Hudlice, P. Hubený, veřejný, rozvoj obcí v regionu
 2. Soukromá osoba, M. Špiryt, soukromý sektor, rozvoj obcí v regionu
 3. Soukromá osoba, I. Kinclová, soukromý sektor, rozvoj v obcích v regionu
 4. Soukromá osoba, P. Chaloupková, soukromý sektor, volnočasové
 5. Soukromá osoba, T. Kapal, soukromý, podnikatelé
 6. Soukromá osoba, J. Pavelka, soukromý sektor, volnočasové
 7. Soukromá osoba, I. Týlová, soukromý sektor, volnočasové

Archiv: Výběrová komise_mandáty 2014-2021 

 

KONTROLNÍ VÝBOR (zastoupení sektorů a zájmových skupin):

Kontrolní výbor je revizní orgán, který dozoruje hospodaření MAS, řídí se Jednacím řádem. Předsedkyní je Kateřina Polačková Husová.

 1. Obec Vráž, H. Maivaldová, veřejný, rozvoj obcí v regionu
 2. Obec Hýskov, V. Šmolcnopová, veřejný, rozvoj obcí v regionu
 3. Spolek Pohoda Nový Jáchymov, E. Bělohoubková, soukromý, volnočasové aktivity
 4. LBDK, z.s., S. Černá, soukromý, volnočasové aktivity
 5. Přátelé Podkozí, z.s., K. Polačková Husová, soukromý, volnočasové aktivity

Archiv: Kontrolní výbor_mandáty 2014-2020

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je středa, 19. 1. 2022, 12:40:24
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj