Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

O NÁS

Brožura o činnosti MAS Mezi Hrady  

Ilustrační video o MASkách (převzato se svolením KS MAS Jihomoravského kraje)

„Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“ —  Henry Ford

                                          M = SMĚR,

                                          A = DOTACE

                                          S = SPOLUPRÁCE

Vize

"MAS Mezi Hrady, z. s. je územím, které odpovídá potřebám populace v dané oblasti, a to díky dostačující infrastruktuře a vybavenosti jednotlivých obcí, kvalitnímu životnímu prostředí a zázemí, které umožňuje kvalitní komunitní rozvoj a spolupráci veřejného a soukromého sektoru.“

 

Co je MAS?

Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER (english version).

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Získat peníze na Váš projekt je s pomocí MAS jednodušší, než si myslíte. Stačí jen spojit myšlenku s možnostmi, které Vám Evropská unie nabízí a projektový záměr je na světě.(zdroj: http://nsmascr.cz/o-nas/mistni-akcni-skupiny/)

 

Hlavní činnosti (výpis z rejstříku): 

 • realizace seminářů pro žadatele k jednotlivým výzvám a semináře pro příjemce 
 • organizace seminářů/workshopů pro členy a širokou veřejnost pro zvýšení povědomí o nových chytřejších řešeních (energetika, sucho v krajině apod.), osvojování příkladů dobré praxe, výměna zkušeností;
 • aktivity pro veřejnost pro rozvoj území a zvýšení povědomí o strategie CLLD a celkově její propagace;
 • konzultace a poradenství projektových záměrů;
 • informování žadatelů o způsobu výběru projektů, nastavení procesů a usnadnění výměny informací mezi zúčastněnými stranami;
 • metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci;
 • konzultační činnost při realizaci projektu;

Dále nabízíme placenou službu pro členy i nečleny. Pro členy máme půjčovnu.

Předmět vedlejší hospodářské činnosti (živnostenský list vydán 28.1.2015):

 • poskytování služeb při financování projektů přispívajících k rozvoji regionu
 • poskytování poradenských služeb
 • poskytování služeb v oblasti reklamy a propagace
 • poskytování služeb v oblasti tisku, kopírování, grafiky a tvorby webových prezentací
 • vydávání tiskovin a multimédií určených k prodeji
 • organizace odborných seminářů, konferencí a kulturních, vzdělávacích, osvětových a společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost přístupných na základě úhrady účastnického poplatku či vstupného
 • poskytování služeb v dotační oblasti

 

JSME ČLENY:

ns mas

NS MAS

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.  je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby – místní akční skupiny – pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky. 

ks masa

KS MAS

Krajské sdružení Národní sítě místních akčních skupin České republiky Středočeského kraje nebo také KS MAS Středočeského kraje je pobočným spolkem Národní sítě  místních akčních skupin České republiky (dále jen NS MAS ČR). Orgány KS jsou obdobné jako NS MAS ČR a spolupracují s MAS na území kraje.

 

 

FINANČNĚ NÁS PODPORUJÍ

irop

kraj

 

Veolia

 

SPOLUPRACUJEME: bEROUNSKO

chko kŘIVOKLÁTSKOKČT

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 4:23:23
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj