Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Členství v MAS

Aktuální seznam členů platný od 30.9.2021 - Tabulka členství v MAS 

Sektory v MAS Mezi Hrady:

 • veřejný
 • soukromý

Zájmové skupiny v MAS Mezi Hrady:

 • rozvoj obcí v regionu
 • volnočasové aktivity
 • zemědělci
 • církev
 • podnikatelé
 • školství

Práva a povinnosti členů Spolku (čl.IV Stanov)

 1. Každý člen Spolku má právo:
  1. volit a být volen do všech orgánů Spolku;
  2. má právo účasti na hlasování nejvyššího orgánu;
  3. vyjadřovat se k rozhodnutím orgánů Spolku, obracet se na ně s návrhy, podněty, iniciativami, připomínkami, dotazy a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
  4. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit Spolku své zájmy a záměry, pokud jsou v souladu se zájmy a záměry Spolku;
  5. být přiměřeným způsobem (zejména prostřednictvím internetových stránek Spolku a prostředky elektronické komunikace) pravidelně informován o činnosti Spolku, o výsledcích hospodaření a nahlížet do všech dokladů Spolku.
  6. účastnit se akcí, které Spolek pořádá;
  7. vystoupit ze Spolku.
 2. Každý člen Spolku má za povinnost:
  1. vyvíjet aktivity k dosahování cílů Spolku a hájit jeho zájmy;
  2. jednat v souladu se Stanovami a interními předpisy Spolku;
  3. vykonávat řádně funkce v orgánech Spolku;
  4. být začleněn do jedné ze zájmových skupin;
  5. realizovat v rámci své působnosti, popřípadě zabezpečit plnění úkolů vyplývajících z rozhodnutí orgánů Spolku;
  6. nakládat s majetkem Spolku podle zásad hospodaření, chránit jej a přispívat ke zvyšování jeho hodnoty;
  7. propagovat všestranně Spolek;
  8. chovat se čestně vůči Spolku (podle § 212 NOZ);
  9. zachovat vnitřní řád Spolku (podle § 212 NOZ); platit členské příspěvky (pokud budou odsouhlaseny Valnou hromadou) stanoveným způsobem, ve stanovené výši a ve stanoveném termínu.
 3. Práva a povinnosti člena mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny rozhodnutím Výkonné rady Spolku.

 

Tematické pracovní skupiny

Setkání pracovních skupin funguje na neformální úrovni a  zabývá specificky zaměřenými tématy.

 1. Pracovní skupina Starostové:  zápis 7.4.2022
 2. Pracovní skupina Zemědělci 
 3. Pracovní skupina NNO: zápis 28.4.2022
 
 
ARCHIV - tabulka členství:

 

Členské obce a Mikroregion Hudlicko

 

 

 

f

Bratronice

 

BroumyBroumy

Červený ÚjezdČervený Újezd

HředleHředle

HudliceHudlice

HýskovHýskov

Chrustenice

Chrustenice

Kublov

Kublov

Nenačovice

Nenačovice

Nižbor

Nižbor

Nový Jáchymov

Nový Jáchymov

Otročiněves

Otročiněves

    Běleč

  Běleč

Svárov

Svárov

Svatá

Svatá

TTrubínTrubín

Trubská

Trubská

Vráž

Vráž

 

Erb obce ŽeleznáŽelezná

Mikroregion Hudlicko

Mikroregion Hudlicko

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je sobota, 21. 5. 2022, 23:22:33
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj