Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

SCLLD 2021-2027

K čemu potřebujeme novou strategii (SCLLD)? Cílem MAS Mezi Hrady je rozvíjet region, a proto je nezbytné toto území dokonale znát, vědět, co místním obyvatelům chybí a jaké jsou jejich představy o fungování regionu.

Vize SCLLD 2021 - 2027

„MAS Mezi Hrady, z. s. je územím, které odpovídá potřebám populace v dané oblasti, a to díky dostačující infrastruktuře a vybavenosti jednotlivých obcí, kvalitnímu životnímu prostředí a zázemí, které umožňuje kvalitní komunitní rozvoj a spolupráci veřejného a soukromého sektoru.“

Koncepční část SCLLD 2021-2027  (krácená verze pro ŘO MMR a schválená dne 6.8.2021)

Koncepční část SCLLD 2021 - 2027 - plná verze 

 

_______________________________________________________________________________________

Harmonogram aktualizace Koncepční části SCLLD21+:

  • 09-12/2020 sběr dat (dotazníkové šetření, rozhovory), zpracování do textové části,  Výstupy z dotazníků- odpovědi
  • 01/2021 zveřejnění části pracovní verze k připomínkování (revize strategický a specifických cílů a opatření)
  • 02/2021 zapracování připomínek Přehled obdržených připomínek,
  • 03-05/2021 dopracování povinných i nepovinných příloh, kompletace a finalizace 
  • 05/2021 vyhlášení výzvy  Řídícm orgánem 
  • 27.5.2021 veřejné projednání 1. části - Koncepční části SCLLD21+
  • 24.6.2021 schválení Valnou hromadou MAS Mezi Hrady
  • 729.6.2021 podání na MMR
  • 6.8.2021 schválení ŘO MMR

Koncepční část SCLLD 2021-2027- finální verze před schválení Valnou hromadou

Dne 27.5.2021 proběhlo veřejné projednání 1. části SCLLD - Koncepční část (OÚ Nižbor)

---------------------------------------------------------------------------------

Připomínkovací řízení ke kompletnímu znění Koncepční části SCLLD 2021- 2027, verze 1.0. probíhá od 10.5.2021 - 25.5.2021. Následně se uskuteční veřejné projednání v zasedací místnosti Obecního úřadu Nižbor (přízemí) dne 27.5.2021 od 17 hod. 

Dokument k připomínkování:

Koncepční část SCLLD21+, verze 1.0.  (zveřejněno10.5.2021)

Formulář na přípomínky - své připomínky můžete uvést do tabulky a následně odeslat na houskova@mezihrady.cz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKONČENO: PŘIPOMÍNKOVACÍ fáze pouze k těmto částem: Strategické a specifické cíle, opatření. (11.1. - 24.1.2021)

Sběr dat proběhl v období 09 – 10/2020 a to formou dotazníkového šetření (celkem bylo použity 3 typy dotazníků) vč. řízených rozhovorů se starosty. Na základě těchto podkladů byla zpracována SWOT analýza za celé území pro příští programové období 2021 – 2027 a stanoveny STRATEGICKÉ CÍLE (s vazbou na Rozvojové potřeby A – G) a na ně navazující SPECIFICKÉ CÍLE (1.1./1.2./2.1./2.2./2.3./2.4./2.5./2.6) a OPATŘENÍ (1.1.1./1.1.2./1.1.3..../2.6.4).

DOKUMENTY K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ SCLLD21+:

PŘIPOMÍNKOVACÍ fáze bude ukončena 24.1.2021. Své připomínky zasílejte na kancelar@mezihrady.cz a do předmětu zprávy uveďte "SCLLD21+).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKONČENO:  Dotazníkové šetření s názvem „Co zlepšit v naší obci či regionu?“

1. DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST 

on- line verze:  https://forms.gle/QDHZTwRU2oMAFLo39

nebo Dotazník pro veřejnost ke stažení či Dotazník veřejnost k vyplnění

2.DOTAZNÍK PRO SPOLKY A NNO 

 on-line verze: https://forms.gle/wnKNepuftseG8qY87

nebo Dotazník spolky ke stažení či Dotazník spolky k vyplnění

3. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE

on-line verze: https://forms.gle/rrnZ8gDJDhjMNspR6

nebo Dotazník pro podnikatele ke stažení či Dotazník pro podnikatele k vyplnění

V případě, že nezvolíte online verzi zašlete nám, prosím, vyplněné dotazníky na adresu:

MAS Mezi Hrady, z.s., Jungmannova 355, 267 03 Hudlice nebo e-mailem na: houskova@mezihrady.cz.

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 25. 7. 2024, 11:07:50
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj