Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Workcampy 18+

 

Co je workcamp? 

Workcamp (neboli mezinárodní dobrovolnický projekt) je:

  • společensky prospěšný, neziskový projekt,
  • pobyt mezinárodní skupiny dobrovolníků v dané lokalitě/místní komunitě,
  • prostor pro osobní rozvoj všech zúčastněných stran.

 

  1. Společensky prospěšný, neziskový projekt. Workcamp vzniká z iniciativy místní komunity na základě jejích reálných potřeb. Koná se v místní komunitě nebo organizaci, zapadá do dlouhodobých vizí/cílů a pravidelných činností, které vhodně doplňuje či obohacuje. Workcamp má potenciál podpořit činnosti, na které jinak nejsou zdroje (lidské, finanční, atd.). Místními hostiteli jsou převážně obce a nevládní neziskové organizace (NNO).
  2. Pobyt mezinárodní skupiny dobrovolníků. Jak napovídá název, workcamp má některé charakteristiky tábora: doba trvání 2–3 týdny, skupina lidí z různých zemí a kultur, často jen základní ubytování, společné vaření, sdílení všech úkolů. Klíčové je zapojení dobrovolníků do domluvené pracovní činnosti i mimopracovního programu. Velmi žádoucí je propojení dobrovolníků a místních lidí ve všech aspektech projektu (při práci i ve volném čase).
  3. Prostor pro osobní rozvoj. Nedílnou součástí workcampů je osobní rozvoj, ke kterému dochází u všech zapojených. Mj. jde o rozvoj jazykových znalostí, spolupráce v týmu, vlastní iniciativy, spoluzodpovědnosti a kolektivního rozhodování, porozumění jiným kulturám a kulturním hodnotám nebo i konkrétních technických dovedností. Důležitý je také vliv na osobní hodnoty a postoje.
(převzato z publikace INEX-SDA: Zrealizuj svůj workcamp ve svém městě)

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je pondělí, 6. 2. 2023, 13:05:39
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj