Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

SCLLD 2014 - 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS MEZI HRADY 2014 - 2020, č.registrace: CLLD_16_01_108; datum schválení: 14. 12. 2017

 

Zprávy o plnění SCLLD 2014-2020: 

Přehled změn SCLLD 2014-2020:

 • změna č. 12:- přidání prefernčního kritéria č. 5 " Podpora nových žadatelů" u  Fiche 3.1.1 
 • změna č. 11:  (31.1.2022) navýšení alokace PRV na přechodné období
 • změna č. 10 - stažena
 • změna č. 9: (15.10.2021) změna statutárního zástupce spolku
 • změna č. 8: (16.2.2021) navýšení alokace pro opatření Doprava IROP
 • změna č. 7: (2.10.2020) doplnění  obce Běleč, nové složení orgánů 
 • změna č. 6: (18.5.2020) doplnění článku 20 do PRV 
 • změna čl 20 PRV
 • změna č. 5: (15.4.2020) doplnění cyklostezek do opatření Dopravy (IROP)
 • Změna programového rámce IROP
 • Změna Indikátory 
 • změna č. 4: (4. 11. 2019) přidání nového opatření "Prorodinná" (OPZ)
 • změna č. 3: (3. 6. 2019) přistoupení nového člena (Bratronice)
 • změna č. 2: (13. 5. 2019) narovnání fin. plánu IROP + Přidání škol do IROP
 • změna č. 1: (21. 9. 2018) úpravy v PRV, přidání aktivit do OPŽP

Indikátory pro programové rámce (původní, revize viz výše)

Přílohy ke Strategii 1. část (*.rar)

Přílohy ke Strategii 2. část (*.rar)

Veřejné projednání SCLLD (podstránka)

Archivní verze Integrované strategie území MAS Mezi Hrady, 13 obcí, červen 2014

=====

Evaluace z roku 2019  

Mid-term evaluace byla uložena Řídícím orgánem IROP (MMR) a to za účelem zhodnocení činnosti MAS, resp. plnění Strategie CLLD v poločase operačního období (2014-2020).

Podrobnější instrukce: link na MMR.

MAS Mezi Hrady postupovala dle zadání a Řídící orgán konečně zprávu dne 19. 7. 2019 schválil - finální verze: Evaluační zpráva 2019: "Hodnocení počátků MASky".

Doklady z ŘO: Schválení (depeše) a Kontrolní list o přijatelnosti předložené EZ

Během zpracování proběhla fokusní skupina dne 15. 3. 2019: zápis a prezenční listina.

Pořízené nahrávky z fokusní skupiny: FG1FG2 a FG3.

Evaluační zpráva byla schválena Valnou hromadou dne 28. 3. 2019.

-----------

 

Veřejné projednání SCLLD 2014-2020

 z roku 2014-2015

 

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 4:05:19
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj