Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

SCLLD 2014 - 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS MEZI HRADY 2014 - 2020, č.registrace: CLLD_16_01_108; datum schválení: 14. 12. 2017

 

Přehled změn SCLLD 2014-2020:

Indikátory pro programové rámce (původní, revize viz výše)

Přílohy ke Strategii 1. část (*.rar)

Přílohy ke Strategii 2. část (*.rar)

Veřejné projednání SCLLD (podstránka)

Archivní verze Integrované strategie území MAS Mezi Hrady, 13 obcí, červen 2014

=====

Evaluace z roku 2019  

Mid-term evaluace byla uložena Řídícím orgánem IROP (MMR) a to za účelem zhodnocení činnosti MAS, resp. plnění Strategie CLLD v poločase operačního období (2014-2020).

Podrobnější instrukce: link na MMR.

MAS Mezi Hrady postupovala dle zadání a Řídící orgán konečně zprávu dne 19. 7. 2019 schválil - finální verze: Evaluační zpráva 2019: "Hodnocení počátků MASky".

Doklady z ŘO: Schválení (depeše) a Kontrolní list o přijatelnosti předložené EZ

Během zpracování proběhla fokusní skupina dne 15. 3. 2019: zápis a prezenční listina.

Pořízené nahrávky z fokusní skupiny: FG1FG2 a FG3.

Evaluační zpráva byla schválena Valnou hromadou dne 28. 3. 2019.

-----------

 

Veřejné projednání SCLLD 2014-2020

 z roku 2014-2015

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 25. 9. 2022, 19:00:35
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj