Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Výzvy MASky

 (UKONČENA) Výzva k podání žádosti o příspěvek na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních, sportovních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady v roce 2024

(dále jen jako „Výzva MAS 2024“)

MAS Mezi Hrady, z.s. (dále také „MAS“) se snaží podporovat komunitní život v obcích a jedním z nástrojů je finanční přispění na kulturní, sportovní a společenské akce konané na jejím území prostřednictvím „Výzvy MAS“.

V souladu s rozhodnutím Výkonné rady MAS (usnesení č.3/8/2023) vyhlašuje MAS Mezi Hrady, z.s. dne 7.12.2023 výzvu k podání žádosti o příspěvek na podporu pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků („Výzva MAS 2024“).

Alokace výzvy je 50 000,- Kč a spoluúčast žadatele je 0 %.

1 žádost = 5 tisíc Kč.

Termín příjmu žádostí: 1.1.2024 – 31.1.2024 (do 12 hod)

Text výzvy

Pravidla pro podání žádosti o příspěvek na realizaci akce:

 1. Oprávněnými žadateli jsou: školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, spolky, sdružení, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské společnosti.
 2. Podporované akce: kulturní, sportovní nebo společenská akce či jarmark, které se budou konat výhradně na území MAS Mezi Hrady.
 3. Výše příspěvku: max. 5 tis. Kč/žadatel. Žadatel žádá o částku ve výši odpovídající charakteru akce.
 4. V rámci výzvy je možné podat jen 1 žádost.
 5. Podporují se akce konané od 1.2.2024 do 31. 12. 2024. Výdaje musí vzniknout a být vynaloženy v období 1.1.2024 – 31.12.2024.
 6. Příjemce příspěvku je povinen:
 • min. 7 kalendářních dnů před samotnou realizací akce vyhotovit plakát/pozvánku na akci s uvedením loga MAS Mezi Hrady, z.s. a zaslat jej na e-mail dvorakova@mezihrady.cz a e-mail obce, v níž se akce bude konat, ke zveřejnění na jejich webových stránkách. Provozuje-li žadatel sociální síť (např. facebook, webové stránky), je povinen plakát/pozvánku uveřejnit i na těchto sociálních sítích.
 • při konání akce uvést, že poskytovatelem příspěvku na realizaci akce je MAS Mezi Hrady, z.s. a k tomu využít jeden z propagačních nástrojů MAS Mezi Hrady, z.s. ([1]banner, roll-up, plakát apod.), který umístí na viditelné místo při pořádání akce.
 • Pořídit fotodokumentaci z akce vč. fotodokumentace dokládající splnění podmínek uvedených v bodech 6a a 6b. Fotodokumentace bude přílohou závěrečné zprávy a je možné ji doložit pouze elektronicky.
 1. Poskytnutý příspěvek je žadatel povinen použít pouze na způsobilé výdaje, tj.:
  • sportovní vybavení, výtvarný materiál, půjčovné kostýmů, dekorace,
  • pronájem prostor, zařízení, vybavení a techniky,
  • věcné ceny,
  • občerstvení,
  • grafické a propagační materiály.
 2. Žadatel podá vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku: v listinné, případně v el. podobě na adresu MAS Mezi Hrady, z.s., Jungmannova 355, 267 03 Hudlice resp. dvorakova@mezihrady.cz, a to nejpozději do 31.1.2024 do 12 hod. Kancelář MAS odešle žadateli e-mail s potvrzením o přijetí žádosti.
 3. Žádosti budou seřazeny podle dosaženého počtu bodů do výše alokace výzvy. O přidělení příspěvku rozhoduje Výkonná rada MAS, a to nejpozději do 29. 2. 2024.
 4. Výkonná rada MAS si vyhrazuje právo krátit výši požadované dotace nebo i zcela vyřadit podanou žádost z důvodu nesouladu charakteru akce se stanovenými podmínkami MAS a v případě rovnosti bodů si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí příspěvku konkrétnímu žadateli.
 5. min. 7 kalendářních dnů před samotnou realizací akce vyhotovit plakát/pozvánku na akci s uvedením loga MAS Mezi Hrady, z.s. a zaslat jej na e-mail dvorakova@mezihrady.cz a e-mail obce, v níž se akce bude konat, ke zveřejnění na jejich webových stránkách. Provozuje-li žadatel sociální síť (např. facebook, webové stránky), je povinen plakát/pozvánku uveřejnit i na těchto sociálních sítích.
 6. při konání akce uvést, že poskytovatelem příspěvku na realizaci akce je MAS Mezi Hrady, z.s. a k tomu využít jeden z propagačních nástrojů MAS Mezi Hrady, z.s. ([1]banner, roll-up, plakát apod.), který umístí na viditelné místo při pořádání akce.
 7. Pořídit fotodokumentaci z akce vč. fotodokumentace dokládající splnění podmínek uvedených v bodech 6a a 6b. Fotodokumentace bude přílohou závěrečné zprávy a je možné ji doložit pouze elektronicky.

Přílohy výzvy:

 1. Žádost o příspěvek 
 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku (vzor)
 3. Vyúčtování a závěrečná zpráva akce „Výzva MAS 2024“ 

Přijaté žádosti 

 

UKONČENA

Výzva k podání žádosti o příspěvek na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních, sportovních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady v roce 2023

(dále jen jako „Výzva MAS 2023“)

 

Alokace výzvy je 50 000,- Kč a spoluúčast žadatele je 0 %.

1 žádost = 5 tisíc Kč.

Termín příjmu žádostí: 6.2.2023 – 28.2.2023 (do 12 hod).

Text výzvy 

Pravidla pro podání žádosti o příspěvek na realizaci akce:

 1. Oprávněnými žadateli jsou: školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, spolky, sdružení, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské společnosti.
 2. Podporované akce: kulturní, sportovní nebo společenská akce či jarmark, které se budou konat výhradně na území MAS Mezi Hrady.
 3. Výše příspěvku: max. 5 tis. Kč/žadatel. V rámci výzvy je možné podat jen 1 žádost.
 4. Podporují se akce konané od data vyhlášení výzvy (tj. od 6.2.2023 do 31. 12. 2023). Výdaje musí vzniknout a být vynaloženy v období 1.1.2023 – 31.12.2023.
 5. Příjemce příspěvku je povinen:
 • před samotnou realizací akce uvést logo MAS Mezi Hrady, z.s. na jeden z nosičů (např. plakát akce/pozvánka na akci/na webových stránkách pořadatele/na webových stránkách obce);
 • při konání akce uvést, že poskytovatelem příspěvku na realizaci akce je MAS Mezi Hrady, z.s. a k tomu využít jeden z propagačních nástrojů MAS Mezi Hrady, z.s.; (banner, roll-up, plakát apod.), který umístí na viditelné místo při pořádání akce;
 • pořídit fotodokumentaci z akce vč. fotodokumentace dokládající splnění podmínek uvedených v bodech 5a a 5b.  Fotodokumentace bude přílohou závěrečné zprávy a je možné ji doložit pouze elektronicky.
 1. Žadatel podá vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku: v listinné, případně v el. podobě na adresu MAS Mezi Hrady, z.s., Jungmannova 355, 267 03 Hudlice resp. kancelar@mezihrady.cz, a to nejpozději do 28.2.2023 do 12 hod. Kancelář MAS odešle žadateli e-mail s potvrzením o přijetí žádosti.
 2. Žádosti budou seřazeny podle dosaženého počtu bodů do výše alokace výzvy. O přidělení příspěvku rozhoduje Výkonná rada MAS, a to nejpozději do 31. 3. 2023.
 3. Výkonná rada MAS si vyhrazuje právo krátit výši požadované dotace nebo i zcela vyřadit podanou žádost z důvodu nesouladu charakteru akce se stanovenými podmínkami MAS a v případě rovnosti bodů si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí příspěvku konkrétnímu žadateli.

Přílohy výzvy:

 1. Žádost o příspěvek
 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku (vzor) 
 3. Vyúčtování a závěrečná zpráva akce 

Přijaté žádosti

____________________________________________________________________________________________

(UKONČENA) 2. výzva MAS: "Výzva k podání žádosti o příspěvek na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady v roce 2022 ("AKCE 2022")

Příjem žádostí od 28.4. - 11.5.2022

Výzva je určena na podávání žádostí o financování kulturní a společenských akcí na území MAS Mezi Hrady v roce 2022. Alokace výzvy je 50 tisíc Kč.

Text výzvy 

Podmínky výzvy:

 • Příjemce příspěvku je povinen při samotné realizaci akce vhodným způsobem uvést, že poskytovatelem příspěvku na realizaci akce je MAS Mezi Hrady, z.s., např. použitím loga poskytovatele na tištěných materiálech nebo umístěným banneru MAS na vhodné místo při pořádání akce (k zapůjčení u MAS).
 • Pozvánka/plakát na realizovanou akci bude přílohou závěrečné zprávy.
 • Žadatel podá vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku: v listinné případně v el. podobě na adresu MAS Mezi Hrady, z.s., Jungmannova 355, 267 03 Hudlice resp. kancelar@mezihrady.cz, a to nejpozději do 11.5.2022. Kancelář odešle žadateli e-mail s potvrzením o přijetí žádosti.
 • Žádosti budou seřazeny podle dosaženého počtu bodů do výše alokace výzvy. O přidělení příspěvku rozhoduje Výkonná rada MAS, a to nejpozději do 15. 5. 2022.
 • Výkonná rada MAS si vyhrazuje právo vyřadit podanou žádost z důvodu nesouladu charakteru akce se stanovenými podmínkami MAS a v případě rovnosti bodů si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí příspěvku konkrétnímu žadateli.

Přílohy výzvy:

 1. Žádost o příspěvek
 2. Smlouva o poskytnutí příspěvku (vzor)
 3. Vyúčtování a závěrečná zpráva akce

SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI 2022 (usnesení VR č. 2/5/2022)

____________________________________________________________________________________________

(UKONČENA) 1. výzva MAS: "Výzva k podání žádosti o příspěvek na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady v roce 2021 ("AKCE 2021")

Výzva je určena na podávání žádostí o financování kulturní a společenských akcí na území MAS Mezi Hrady.

Příjem žádostí od 23.4. - 15.5.2021

Podmínky výzvy:

 • Oprávněný žadatel: školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, spolky, sdružení, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské společnosti.
 • Zaměření akce: kulturní nebo společenská akce či jarmark, které se budou konat výhradně na území MAS Mezi Hrady, z.s.
 • Výše požadovaného příspěvku: max. 5 tis. Kč/žadatel. V rámci výzvy je možné podat jen 1 žádost.
 • Podporují se akce konané od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021. Rovněž výdaje musí vzniknout a být vynaloženy v tomto období.
 • Z akcí je nutno pořídit fotodokumentaci dokazující použití loga MAS Mezi Hrady, z.s. při samotné realizaci akce.
 • Pozvánka/plakát bude přílohou závěrečné zprávy.
 • Žadatel podá vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku na adresu: kancelar@mezihrady.cz, a to nejpozději do 15.5.2021. Kancelář odešle žadateli e-mail s potvrzením o přijetí žádosti.
 • Žádosti budou seřazeny podle dosaženého počtu bodů do výše alokace výzvy. O přidělení příspěvku rozhoduje Výkonná rada MAS Mezi Hrady, a to nejpozději do 31. 5. 2021.
 • Výkonná rada MAS Mezi Hrady si vyhrazuje právo vyřadit podanou žádost z důvodu nesouladu charakteru akce se stanovenými podmínkami MAS a v případě rovnosti bodů si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí příspěvku.

text výzvy 

př. 1 Žádost 

př. 2 vzor Smlouvy 

př. 3 Závěrečná zpráva 

Seznam schválených žádostí 2021 

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 5:11:35
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj