Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

SP SZP+

 SP SZP  = Strategický plán Společné zemědělské politiky (dříve Program rozvoje venkova)

Program bude zahájen nejdříve 3.Q/2023 a plánované výzvy MAS budou vyhlášeny cca 1.Q/2024.

Podporované aktivity budou navazovat na aktivity podporované v předchozím období Programu rozvoje venkova

Pozvánka na veřejné projednání programového rámce SZP-12.6.2023.

V OP SZP má MAS přidělenu celkovou alokaci dotace ve výši 13 300 000,- Kč. Navrhuje se otevření Fiche 1 (Zemědělské podnikání, zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh) ve výši 2 000 000,- Kč, Fiche 5 (Základní služby a obnova obcí) ve výši 7 000 000,- Kč, Fiche 6 (Neproduktivní infrastruktura v krajině) ve výši 800 000,- Kč a Fiche 7 (Spolupráce MAS v rámci intervence LEADER) ve výši 50 000,- Kč. Nastaveny by byly následující indikátory: R. 9 Modernizace zemědělských podniků, R. 41 Propojení evropského venkova a R. 39 Rozvoj hospodářství venkova.

Kontaktní osoba: Alena Nováková

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je sobota, 23. 9. 2023, 23:23:16
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj