Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

IROP+

logo irop 201

Dokumenty k výzvám IROP 2021 - 2027:

Harmonogram výzev IROP 2024

Harmonogram výzev IROP 2023

 

Výzvy IROP do konce roku 2023: 

Seznam přijatých žádostí ve výzvě č. 3 (IROP - Veřejné prostranství)  a č. 4 (IROP - Kultura)

Seznam schváených žádostí ve výzvě č. 3 a č. 4 

 (UKONČENA) Výzva č. 4 - MAS Mezi Hrady, z.s. – IROP – Kultura I.“ vazba na 70. výzva IROP - KULTURA - PAMÁTKY A MUZEA – SC 5.1 (CLLD)"

 (UKONČENA) Výzva č. 3 - „MAS Mezi Hrady, z.s. – IROP – Veřejné prostranství I.“ vazba na 73. výzva IROP - Veřejná prostranství - SC 5.1 (CLLD)"

 

 (UKONČENA) MAS Mezi Hrady vyhlašuje dne 1.8.2023 níže uvedené výzvy, na které navazuje seminář pro žadatele. 

Prezentace IROP- Doprava a Vzdělávání

Seznam přijatých žádostí ve výzvě č. 1 (IROP - Doprava)  a č. 2 (IROP - Vzdělávání)

Seznam schválených žádostí ve výzvě č. 1 (IROP - Doprava)  a č. 2 (IROP - Vzdělávání)

Zápisy z Výběrové komise a Výkonné rady.

Výzva č. 2 - „MAS Mezi Hrady, z.s. – IROP – Vzdělávání I.“ VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 48 „VZDĚLÁVÁNÍ – SC 5.1 (CLLD)“

Výzva č. 1 - MAS Mezi Hrady, z.s. – IROP – Doprava I.“ VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 60 „DOPRAVA - SC 5.1 (CLLD)“

 

______________________________________________________________________________________

Připomínkovací řízení k rozdělení alokace IROP 2021-2027

V rámci komuntního projednávání byly stanoveno 5 prioritních oblastí, do kterých bude v programovém období 2021-2027 cílit finanční podpora SCLLD  vrámci přidělené alokace IROP.

Celková alokace pro OP 2021-2027: 20 002 244 Kč. 

  •  z toho bude pro I. etapu přidělena alokace ve výši 70 %, která musí být vyčerpána  do 30.6.2025. Celkem 14 001 571 Kč. 
  • z toho bude pro II. etapu přidělena zbývající alokace ve výši 30 %. Celkem 6 000 673 Kč.
Číslo opatření  Název opatření I. etapa
1. Doprava 1 500 000 Kč
2. Školství 8 500 000 Kč
3. Kultura 3 500 000 Kč
4. Veřejná prostranství  501 571 Kč
  Celkem alokace do výše max. 70% 14 001 571 Kč
     
Číslo opatření  Název opatření II. etapa
5. Cestovní ruch  
  Celkem zbývající alokace do výše 30% 6 000 673 Kč

Připomínkovací řízení je do 26.1.2023. 

Kontaktní osoba: Tereza Houšková

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 4:01:03
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj