Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

OP 2021-2027

V operačním období 2021 - 2027  bude MAS Mezi Hrady vyhlašovat výzvy v těchto operačních programech: 

  1. IROPIntegrovaný regionální operační program 
  2. OP TAK  - Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
  3. SP SZPStrategický plán Společné zemědělské politiky (dříve PRV)

 

ad 1) IROP = je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Operační programy se realizují v šestiletých intervalech. Toto období je stanoveno na roky 2021-2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029. IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Část pracovníků, která má IROP na starosti, se označuje jako Řídicí orgán IROP. Ten vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, stanovuje podmínky, za kterých je možné předložit projekt, vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácí je. Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) provádí hodnocení projektů a jejich výběr ke schválení. Regionální pracoviště Centra jsou v každém krajském městě a je možné zde konzultovat projektové záměry do IROP. Pracovníci Centra také dohlížejí na realizací podpořených projektů a kontrolují zprávy o realizaci projektů.

ad 2) OPTAK =  Programový dokument Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 schválila dne 4.10.2021 vláda. Cílem OP TAK je zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu zejména malých a středních podniků a také rozvoj nových inovativních firem či usnadnění přechodu k udržitelné a digitální ekonomice. Na jednotlivé aktivity je připraveno celkem 81,5 miliard korun. Žádat o podporu z programu budou moci firmy z celé ČR s výjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Program je strukturován celkem do šesti priorit, z toho pět se zaměřuje na posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformaci, na rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, rozvoj digitální infrastruktury a na posun k nízkouhlíkovému hospodářství a efektivnějšímu nakládání se zdroji. Poslední prioritou je technická pomoc pro implementaci OP TAK.

ad 3) SP SZP =  Strategický plán Společné zemědělské politiky (dříve Program rozvoje venkova)

Program bude zahájen nejdříve 3.Q/2023 a plánované výzvy MAS budou vyhlášeny cca 3.Q/2024. Podporované aktivity budou navazovat na aktivity podporované v předchozím období Programu rozvoje venkova

 

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 5:25:45
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj