Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

PRV 2014+

PRV

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

Operační program Program rozvoje venkova 2014-2020

Užitečné odkazy:

                                             

  Odkaz Portál farmáře   Odkaz SZIF

--------------------------------------------------------------------------------

 6. VÝZVA MAS MEZI HRADY - PRV (uzavřená)

MAS Mezi Hrady, z.s. vyhlašuje dne 10.10.2023 výzvu k předkládání žádostí o podporu. 

Alokace  (dotace) výzvy je 425 629,- Kč. Výzva bude uzavřena 10.11.2023. 

Ostatní odkazy:

Seznam přijatých žádostí 

Seznam žádostí vybraných k financování

--------------------------------------------------------------------------------

5. VÝZVA MAS MEZI HRADY - PRV (uzavřená)

MAS Mezi Hrady, z.s. vyhlašuje dne 20.2.2023 výzvu k předkládání žádostí o podporu. 

Alokace (dotace) výzvy je 1.887.445,- Kč. Výzva bude uzavřena 17.4.2023.

Termín semináře pro žadatele k této výzvě: 16.3.2023 (doporučujeme se zúčastnit!).  

Ostatní odkazy:

Seznam přijatých žádostí 

Seznam žádostí o podporu vybraných k financování 

--------------------------------------------------------------------------------

 4. VÝZVA MAS MEZI HRADY - PRV (uzavřená)

MAS Mezi Hrady, z.s. vyhlašuje dne 7.3.2022 výzvu k předkládání žádostí o podporu. 

Alokace (dotace) výzvy je 5 952 822 Kč. Výzva bude uzavřena 30.4.2022.

Seminář pro žadatele k této výzvě se uskuteční ve čtvrtek 24.3.2022  (doporučujeme se zúčastnit!).  

Ostatní odkazy:

Seznam přijatých žádostí

Seznam žádostí o podporu vybraných k financování

Pozvánka na seminář pro příjemce dotace 22.9.2022 , Prezentace semináře pro příjemce

POZOR! ŘÍDÍCÍ ORGÁN VYDAL PRO PŘÍJEMCE DOTACE DOPORUČENÝ VZOR TABULKY CENOVÉHO MARKETINGU!!!!

--------------------------------------------------------------------------------

3. VÝZVA MAS MEZI HRADY - PRV - článek 20 (uzavřená)

MAS Mezi Hrady, z.s. vyhlašuje dne 8.4.2021 výzvu k předkládání žádostí o podporu. 

Alokace (dotace) výzvy je 3 507 288 Kč. Výzva bude uzavřena 15.5.2021.

On-line seminář k této výzvě se uskuteční ve čtvrtek 15.4.2021 přes Zoom meeting (doporučujeme se zúčastnit!).  

Ostatní odkazy:

Přijaté projekty: seznam 

Seznam schválených žádostí 

--------------------------------------------------------------------------------

2. VÝZVA MAS MEZI HRADY - PRV - článek 20 (uzavřená)

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 8. 6. 2020 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. Zahájení příjmu žádostí o podporu přes Portál farmáře proběhne 9. 6. 2020,  příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2020.  SEMINÁŘ  se uskutečnil dne 25.6. OD 15,30 - 16.45 před konáním Valné hromady. Prezentace zde. Doplnění: bod A) Doplnění prezentace

Text výzvy: Text výzvy 20.

Fiche: Fiche clanek 20.pdf 

Interní postupy: Interni_postupy_k_PRV.pdf

Seznam schválených žádostí MAS a odeslaných na ŘO dne 31.10.2020: Schválené žádosti 

Seminář pro žadatele: 25. 6. 2020 od 15h v zasedací místnosti OÚ v Nižboru

Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt. Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt.

Užitečné odkazy:

 1. Pravidla pro žadatele v operaci 19.2.1
 2. Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a násl. registraci na ŘO SZIF
 3. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře v operaci 19.2.1.
 4. Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1
 5. Formulář cenový marketing_vzor

--------------------------------------------------------------------------------

AVÍZO K 1. VÝZVĚ

Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 informuje, že do konce roku 2018 plánuje vyhlásit 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova.

Výzva bude zaměřena na podporu:

 1. Výstavby, rekonstrukce a zvyšování kapacity místních zemědělských podniků
 2. Investice do nezemědělských činností
 3. Rekreační a relaxační funkce lesa

=====

AVÍZO PRO ROK 2020

Vážení zájemci o výzvu k čl. 20,

omlouváme se za oddálení termínu vyhlášení výzvy. Článek 20 bylo nutné nejprve formou Žádosti o změnu Strategie implementovat do stávající Strategie (schvalovalo MZe), až poté bylo možné fichi a výzvu jako takovou konzultovat a nechat schválit řídícím orgánem SZIF. Tento zdlouhavý proces se však blíží ke konci a vyhlášení výzvy očekávejte v první polovině června. Otevřená bude do konce srpna 2020. 

Děkujeme za pochopení. Kancelář MAS

V polovině června 2020 bude vyhlášena výzva č. 2 na tzv. článek 20 v programu PRV: AVÍZO ČL. 20
Výzva je zaměřena na podporu:

 • Veřejná prostranství
 • Hasičské zbrojnice
 • Kulturní a spolková zařízení
 • ZŠ a MŠ

informacemi o článku 20.

=====

1. VÝZVA MAS MEZI HRADY - PRV (uzavřená)

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 21. 1. 2019 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. Zahájení příjmu žádostí o podporu přes Portál farmáře proběhne 28.1.2019,  příjem žádostí bude ukončen 25.3.2019.

Zápis z jednání výběrového orgánu: Zapis VK.pdf

Zápis z jednácí rozhodovacího orgánu: Zápis VR.pdf

Seznam vybraných žádostí: Vybrane_zadosti_PRV.pdf

Text výzvy: Text_vyzvy_PRV.pdf

Fiche:

Interní postupy: Interni_postupy_k_PRV.pdf

Povinné přílohy k ŽoD: Soulad_se_strategii_CLLD.pdf

Seminář pro žadatele: prezentace_seminar_13.2.2019

Užitečné odkazy:

 1. Pravidla pro žadatele v operaci 19.2.1
 2. Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a násl. registraci na ŘO SZIF
 3. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře v operaci 19.2.1.
 4. Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1
 5. Formulář cenový marketing_vzor

=====

AVÍZO K 1. VÝZVĚ

Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 informuje, že do konce roku 2018 plánuje vyhlásit 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova.

Výzva bude zaměřena na podporu:

 1. Výstavby, rekonstrukce a zvyšování kapacity místních zemědělských podniků
 2. Investice do nezemědělských činností
 3. Rekreační a relaxační funkce lesa

=====

UŽITEČNÉ DOKUMENTY

 1. Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF: zde ke stažení
 2. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře v operaci 19.2.1. zde ke stažení
 3. Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1. zde ke stažení

=====

         

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 4:37:11
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj