Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

IROP 2014+

IROPIntegrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Významnou složkou IROP jsou integrované nástroje, které představují 28 % z celkové alokace IROP. Řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

 

Všechny výzy MAS pro IROP 2014-2020 byly ukončeny.

Výzvy MAS z programu IROP se řídí (mj.) těmito dokumenty (v aktuální verzi, resp. v den vyhlášení výzvy):

 

6.výzva_MAS MEZIHRADY-IROP- č.53_ Doprava 2 (uzavřená)

5.výzva MAS MEZIHRADY-IROP-Doprava (uzavřená)

(Pozn. obec Trubín odstoupila z proejtku, jelikož nezískala stavební povolení.)

4.výzva MAS MEZIHRADY-IROP-Vzdělávání (uzavřená)

3.výzva MAS MEZIHRADY-IROP-Soc. podnikaní (uzavřená)

2.výzva MAS Mezi Hrady-IROP-Mateřské školky (uzavřená)

1.výzva MAS Mezi Hrady-IROP-Sociální infrastruktura (uzavřená)

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 25. 7. 2024, 12:24:40
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj