Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Revitalizace zeleně v obci Nižbor

Revitalizace zeleně v obci Nižbor 1

Název programu: Operační program Životní prostředí
Číslo výzvy: 013/05_18_128/CLLD_16_02_108
Název výzvy: 3. Výzva MAS Mezi Hrady-OPŽP-Sídelní zeleň I.

Reg.č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0010451
Termín realizace: 01.03.2020 - 31.10.2023
Celkové způsobilé výdaje: 576 563,14 Kč (60% dotace)
Ždatele: Obec Nižbor
Cílová skupina: orgány veřejné správy, vlastníci a správci pozemků

Projekt je zaměřen na zlepšení stavu sídelní zeleně a vytvoření příjemného prostředí ve třech lokalitách obce Nižbor. Cílem je navýšit podíl veřejné zeleně, dosáhnout vyváženějšího efektu lokality a přispět k nastolení biologické rovnováhy v území.

Datum vložení: 3. 11. 2020 14:37
Datum poslední aktualizace: 16. 3. 2021 16:07
Autor: Tereza Houšková

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Datum a čas

Dnes je sobota, 12. 6. 2021, 19:40:59
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj