Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

...archiv (zápisy)

Zápisy z Valné hromady:

2020:  Zápis VH 1/2020  (25.6.2020 );  Zápis VH 2/2020  (16.12.2020); 

2019: Zápis VH 1/2019 (28. 3. 2019 ); Zápis VH 2/2019 (10. 9. 2019 ); Zápis VH 3/2019 (3. 12. 2019 )

2018:   Zápis z jednání VH 1/2018 (ze dne 21. 6. 2018), Zápis z jednání VH 2/2018 (ze dne 27. 9. 2018), Zápis z jednání VH 3/2018 (ze dne 11. 12. 2018)

2017:   Zápis z jednání VH 1/2017 (ze dne 23. 3. 2017), Zápis z jednání VH 2/2017 (ze dne 21. 9. 2017)

2016:   Zápis z jednání VH 1/2016 (ze dne 24. 3. 2016), Zápis z jednání VH 2/2016 (ze dne 22. 9. 2016)

2015:  Zápis z jednání VH 1/2015Zápis z jednání VH 2/2015Zápis z jednání VH 3/2015Zápis z jednání VH 4/2015Zápis z jednání VH 5/2015 , Zápis z jednání VH6/2016

2014:  Zápis z jednání VH 1/2014Zápis z jednání VH 2/2014Zápis z jednání VH 3/2014Zápis z jednání VH 4/2014Zápis z jednání VH 5/2014Zápis z jednání VH 6/2014

2013:  Zápis z jednání VH 1/2013Zápis z jednání VH 2/2013Zápis z jednání VH 3/2013Zápis z jednání VH 4/2013Zápis z jednání VH 5/2013

 

Zápisy z Výkonné rady:

2020: zápis VR 1/2020 (30.1.2020 );  zápis VR 2/2020 (20. 2. 2020 ); zápis VR 3/2020 (12. 3.2020);  zápis VR 4/2020 (7.5.2020);  zápis 5/2020 (10.6.2020 );  zápis 6/2020 (25.6.2020 ); zápis VR 7/2020 (8.9.2020);  zápis VR 8/2020 per rollam (19.10.2020);  zápis VR 9/2020  per rollam (21.10.2020);  zápis VR 10/2020 (12.11.2020)

2019: zápis VR 1/2019zápis VR 2/2019zápis VR 3/2019zápis VR 4/2019zápis VR 5/2019

2018Zápis z Výkonné rady 1/2018 (dne 19. 1. 2018), Zápis z Výkonné rady 2/2018 (dne 2. 3. 2018), Zápis z Výkonné rady 3/2018 (dne 5. 4. 2018), Zápis z Výkonné rady 4/2018 (dne 18. 5. 2018), Zápis z Výkonné rady 5/2018 (dne 14. 6. 2018), Zápis z Výkonné rady 6/2018 (dne 21. 9. 2018), Zápis z Výkonné rady 7/2018 (dne 20. 11. 2018)

2017Zápis z Výkonné rady 1/2017, VR 2/2017VR 3/2017, VR 4/2017VR 5/2017Zápis z Výkonné rady 6/2017VR 7/2017, VR 8/2017

2016Zápis z Výkonné rady 1/2016, VR 2/2016, VR 3/2016, VR 4/2016, VR 5/2016Zápis z Výkonné rady 6/2016, VR 7/2016, VR 8/2016, VR 9/2016, VR 10/2016

2015Zápis z Výkonné rady 1/2015Zápis z Výkonné rady 2/2015Zápis z Výkonné rady 3/2015, Zápis z Výkonné rady 4/2015 (N/A)Zápis z Výkonné rady 5/2015Zápis z Výkonné rady 6/2015Zápis z Výkonné rady 7/2015Zápis z Výkonné rady 8/2015Zápis z Výkonné rady 9/2015Zápis z Výkonné rady 10/2015

2014Zápis z Výkonné rady 1/2014Zápis z Výkonné rady 2/2014

 

Zápisy z Výběrové komise (VK):

2020: Zápis VK 1/2020 (18.2.2020); Zápis VK 2/2020 (29.4.2020);  Zápis VK 3/2020 (20.7.2020);  Zápis VK 4/2020 (17.9.2020); Zápis VK 5/2020 (8.10.2020); Zápis VK 6/2020_per rollam (9.11.2020)

2019: Zápis VK 1/2019 (30. 5. 2019); Zápis VK 2/2019 (22. 10. 2019); Zápis VK 3/2019  (26. 11. 2019)

2015 - 2018 neproběhlo jednání Výběrové komise

2014Zápis z Výběrové komise v Tréninkové výzvy

 

Zápisy z Kontrolního výboru:

2020: Zápis KV 1/2020 (7.2.2020); Zápis KV 2/2020  (25.6.2020); Zápis KV 3/2020 (27.11.2020)

2019: Zápis KV 1/2019  (posouzení žádosti o přezkum v 1. výzvě IROP, dne 6. 5. 2019.) ;  Zápis KV 2/2019  (zpráva o udržitelnosti)

2018: Zápis z Kontrolního výboru 2018

2017: Zápis z Kontrolního výboru 2017

2016: Zápis z Kontrolního výboru 2016

2015:  Zápis z jednání Výkonné rady a Kontrolního výboru 1/2015,  Usnesení KV 2015

2014Zápis z Kontrolního výboru 1/2014

 

Další zápisy:

2014 Programový výborZápis ze dne 11.02.2014Zápis ze dne 16.09.2014Zápis ze dne 25.11.2014

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je úterý, 6. 12. 2022, 19:07:26
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj