Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Strategie SCLLD 2014-2020

 

Co je Strategie SCLLD?

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále také pouze „SCLLD“ nebo pouze „Strategie“) MAS Mezi Hrady je celkovou integrovanou střednědobou strategií území vymezeného správními obvody obcí v územní působnosti MAS Mezi Hrady pro období let 2014 - 2020, která vychází z principů komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), ze základních principů metody LEADER a dále z myšlenky dlouhodobého udržitelného rozvoje území. 

 

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS MEZI HRADY 2014 - 2020, č.registrace: CLLD_16_01_108; datum schválení: 14. 12. 2017

 

 

Přehled změn SCLLD 2014-2020:

Indikátory pro programové rámce (původní, revize viz výše)

Přílohy ke Strategii 1. část (*.rar)

Přílohy ke Strategii 2. část (*.rar)

Veřejné projednání SCLLD (podstránka)

Archivní verze Integrované strategie území MAS Mezi Hrady, 13 obcí, červen 2014

=====

 

 

 

Datum a čas

Dnes je středa, 19. 1. 2022, 11:31:47
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj