Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Trubín

 
obec Trubín

Oficiální název:

Obec Trubín
Adresa: Trubín 26, 267 01 Králův Dvůr
Telefon: 311 636 039, 724 180 393
Fax: 311 636 039
E-mail: info@trubin.cz
IČ: 00509841
DIČ:  - 
Číslo účtu: 23827-131/0100  - KB Beroun
IDDS:  - 
Web: http://www.trubin.cz/

  
 

   Obec Trubín

Počet obyvatel: 478

Obec Trubín leží v údolí Počapelského potoka (jižně od vsi) a Trubínského potoka (protékajícího centrem vsi v její severní části), při silnici III/2363 z Králova Dvora-Počapel do Svaté, asi 5 km západně od Berouna.

Katastrálním územím Trubín sousedí na západě a jihu s částmi Králova Dvora Zahořany, Počaply a Levín, na jihozápadě se zdickou částí Černín, na západě s obcí Svatá a na severu s obcí Trubská. Na západní až severovýchodní straně se nad Trubínem tyčí pásmo kopců: západněji listnatými stromy porostlý hřbet Dubová (445 m n. m.), z nějž vybočuje směrem ke vsi Trubínský vrch (370 m n. m.), severně směrem k Trubské leží obdělávaný hřbet Hranice, severovýchodně obdělávaná pole Na zadních borech (Na bořích). Na východě směrem k Počaplům směřuje lesní pásmo V hájku, které patří k Počaplům. Obec leží na hranici chraněné krajinné oblasti Křivoklátsko, jižní úbočí Trubínského vrchu je chráněno jako přírodní památka. 

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 4:36:01
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj