Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Orgány MAS

 

Nejvyšší orgán spolku je VALNÁ HROMADA, kterou tvoří členové MAS. Jednání upravuje Jednací řád

 
 • poslední volba členů do Rozhodovacího orgánu: VÝKONNÁ RADA (od 25. 6. 2020 do 24.6.2022)  
 • poslední volba členů do Výběrového orgánu: VÝBĚROVÁ KOMISE (od 25. 6. 2021 do 24.6.2022)  
 • poslední volba členů do Kontrolního orgánu: KONTROLNÍ VÝBOR (od 25. 6. 2020 do 24.6.2022)  

 

VÝKONNÁ RADA (zastoupení sektorů a zájmových skupin)

Statutárním orgánem je VÝKONNÁ RADA, její jednání upravuje také Jednací řád. Výkonná rada je rozhodovací skupina v jejímž čele je předseda, který zastupuje Spolek navenek, řídí jeho činnost a zajišťuje hospodaření. Rada je volena Valnou hromadou a za svou činnost ji odpovídá.

Předsedkyní je Lubica Kotoučková a dva místopředsedové  Kateřina Zusková a Petr Vlasák.

 1. Obec Nižbor, K. Zusková , veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
 2. Obec Trubská, P. Vlasák, veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
 3. Obec Broumy, P. Jirka, veřejný sektor, rozvoj obcí v regionu
 4.  L.Kotoučková, soukromý sektor, podnikatelé
 5. Art Elektro spol. s r.o., P. Fulín, soukromý sektor, podnikatelé
 6. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Broumy, V.Srp, soukromý sektor, volnočasové aktivity
 7. Agency Real Servis s.r.o. , I. Ledvinová, soukromý sektor, podnikatelé

Archiv: Výkonná rada_mandáty 2014-2020

 

VÝBĚROVÁ KOMISE (zastoupení sektorů a zájmových skupin):

Výběrová komise posuzuje předložené projekty a na základě hodnotících kriterií je doporučuje Výkonné radě ke schválení. Její jednání upravuje Jednací řád.

Předsedou je Josef Pavelka a místopředsedou Pavel Hubený.

 1. Obec Kublov, M. Špiryt, veřejný, rozvoj obcí v regionu
 2. Obec Hudlice, P. Hubený, veřejný, rozvoj obcí v regionu
 3. Soukromá osoba, I. Kinclová, soukromý, rozvoj v obcích v regionu
 4. Soukromá osoba, P. Chaloupková, soukromý, volnočasové
 5. Soukromá osoba, T. Kapal, soukromý, podnikatelé
 6. Soukromá osoba, J. Pavelka, soukromý, volnočasové
 7. Soukromá osoba, I. Týlová, soukromý, volnočasové

Archiv: Výběrová komise_mandáty 2014-2021 

 

KONTROLNÍ VÝBOR (zastoupení sektorů a zájmových skupin):

Kontrolní výbor je revizní orgán, který dozoruje hospodaření MAS, řídí se Jednacím řádem. Předsedkyní je Kateřina Polačková Husová.

 1. Obec Vráž, H. Maivaldová, veřejný, rozvoj obcí v regionu
 2. Obec Hýskov, V. Šmolcnopová, veřejný, rozvoj obcí v regionu
 3. Spolek Pohoda Nový Jáchymov, E. Bělohoubková, soukromý, volnočasové aktivity
 4. LBDK, z.s., S. Černá, soukromý, volnočasové aktivity
 5. Přátelé Podkozí, z.s., K. Polačková Husová, soukromý, volnočasové aktivity

Archiv: Kontrolní výbor_mandáty 2014-2020

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Datum a čas

Dnes je úterý, 27. 7. 2021, 16:07:36
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj