Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

O nás

Jacob_copyright

 

 

 

MAS Mezi Hrady z.s. působí  na 20 katastrech obcí (abecedně):

Běleč, Bratronice, Broumy, Červený Újezd, Hředle, Hudlice, Hýskov, Chrustenice, Chyňava, Kublov, Nenačovice, Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Svárov, Svatá, Trubín, Trubská, Vráž  a Železná.

Území MAS leží západně od Prahy, vpravo od dálnice D5 ve směru na Plzeň převážně v okrese Beroun a lehce přesahuje i do okresů Kladno a Praha západ. Většina území je součástí CHKO Křivoklátsko, biosferické rezervace UNESCO. Krajina je zde velmi členitá díky kopcovitému terénu Křivoklátské vrchoviny a přítomnosti řeky Berounky.

Potenciálem území MAS je krásná příroda, hluboké smíšené křivoklátské lesy – houbařský ráj , povodí řeky Berounky, nespočet rybníků a spousta historických zajímavostí. Například Nižborský zámek, Keltské opidum ve Stradonicích, skalní buližníkový masív Vraní skála na Svaté a Hudlická skála, rodný dům Josefa Jungmanna v Hudlicích, památník Josefa Leopolda Zvonaře v Kublově a Františka Nepila v Hýskově.  Snad v každé obci jsou stopy po rozsáhlé železářské a hornické činnosti, například v Novém Jáchymově je zachován vstup do původní hornické štoly, ze kterého je dnes stylová vinárna.

Umístění a charakter obcí 

Všechny obce s výjimkou Červeného Újezdu, Chrustenic, Nenačovic, Svárova a Vráže jsou součástí, byť někde jen z části, katastru CHKO Křivoklátsko. Toto zařazení charakterizuje ekologické poměry v území Mezi Hrady a podtrhuje venkovský charakter zástavby vesnic. Převážná část obcí má historický původ. Je to čitelné z urbanistického založení obce, tj. založený návesní prostor, kolem něhož byly rozloženy původní zemědělské usedlosti, zachované dnes už jenom z části. Mnohde je urbanistický základ díky následným přestavbám a dostavbám nečitelný. Charakter obcí je úzce provázán s charakterem okolní krajiny.

O co nám jde?

Obecným smyslem rozvoje MAS je rozvoj území ve prospěch jeho obyvatel, a to  ve smyslu ekonomickém, sociálním, kulturním a ekologickém. Vycházíme z toho, jaký potenciál má území ve své ekonomické základně, jak je území obsluhováno, jaký má domovní a bytový fond, jaké jsou podmínky v technické infrastruktuře, jakou má krajinu, přírodu a samozřejmě i jaký potenciál má v lidech. Proto zahrnuje vize rozvoje regionu i cíle zaměřené na tyto složky prostředí.

Vize rozvoje území

Celkové zlepšení kvality života v regionu MAS Mezi Hrady a zvýšení jeho přitažlivosti jako místa pro život a rekreaci v souladu s respektováním principů trvale udržitelného rozvoje.

Vize rozvoje vyjadřuje dohodu členů MAS na základních hodnotách, které by měl jeho rozvoj dlouhodobě sledovat. Zahrnuje dohodu o tom, že všechny aktivity budou hodnoceny z hlediska těchto hodnot. Jsou to tzv. strategické cíle rozvoje. Chceme podporovat rozvoj podnikatelů, obcí, spolků, zemědělců jednodušším a kvalitním přísunem dotací ze široké palety podpor.

Strategické cíle Mezi Hrady, z.s.
schválené ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

Opatření 1A

Opatření 1B

Opatření 2

Opatření 3

Strategické rozvojové  a územní plány obcí; otevřená veřejná správa

Vyspělé a inovativní technologie, podpora regionální výroby;  podpora podnikání, vč. sociálních podniků

Občanská vybavenost, podpora sociálních služeb, podpora hasičů, sportu a místních tradic / kultury

Veřejná prostranství obcí, technická infrastruktura, protipovodňová opatření, rekultivace

Podpora občanských aktivit, propagace regionu, informování obyvatelstva a turistů

Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství, investice do nezemědělských činností

Zlepšování infrastruktury pro vzdělávání a spolupráce mezi obcemi

Péče o kulturní památky, nové využití staveb

xxx

Zvyšování zaměstnanosti; rozvoj cestovního ruchu

Kurzy, semináře, workshopy

Zlepšení ŽP: třídění odpadu, snižování spotřeby energií, posílení funkcí krajiny

Historie MAS

Spolupráce mezi obcemi, podnikateli a aktivní veřejností se datuje od roku 1996, kdy vzniklo Regionální sdružení Křivoklátska. Toto sdružení bylo iniciátorem spolupráce v tomto regionu. Postupně se do spolupráce zapojovali další obce, podnikatelé a neziskové organizace. V roce 1997 vznikla Škola obnovy křivoklátského venkova, která sloužila ke vzdělávání zástupců samospráv a široké veřejnosti. Semináře a přednášky sloužili především k získání in formací o nových možnostech spolupráce, získávání dotací a pojmů o EU (LEADER, SAPARD, PHARE apod.). Mikroregion Hudlice vznikl jako zájmové sdružení právnických osob pod číslem ZS-9/1999 dne 21. 7. 1999. Registrace tohoto subjektu nabyla právní moci dne 6. 8. 1999 na základě rozhodnutí Okresního úřadu Beroun, referátu vnitřních věcí, č.j. 895/1999/VV-ZS-9 ze dne 4. 8 .1999. Zakládajícími členy tohoto sdružení byly obce Hudlice, Otročiněves, Broumy, Hředle, Kublov, Nižbor, Nový Jáchymov, Svatá, Železná a Hýskov. 

Dne 15.10.2001 toto zájmové sdružení právnických osob splnilo veškeré podmínky dané ustanovením § 50 a 51 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a bylo přetransformováno ve smyslu § 46, odst. 2, písm. b) téhož zákona na dobrovolný svazek obcí mikroregionu Hudlice (viz. rozhodnutí OkÚ, referátu vnitřních věcí, č.j. 2052/2001/VV, ze dne 17. 10. 2001). V roce 2003 byl upraven název na mikroregion Hudlicko. Tento svazek 12 obcí má sídlo v Hudlicích 355, 267 03. Jeho členy jsou v současné době následující obce okresu Beroun: Hudlice, Otročiněves, Broumy, Hředle, Kublov, Nižbor, Nový Jáchymov, Svatá, Železná, Hýskov, Trubín a Trubská.

Svazek založil MAS koncem roku 2012. Proběhla jednání se zastupiteli obce Chyňava o poskytnutí území pro novou MAS. Byly osloveni zástupci organizací a podnikatelů. První zasedání MAS proběhlo 22. 1. 2013, na tomto zasedání byl přijat název MAS Mezi Hrady, odsouhlaseny stanovy a statut MAS a orgány MAS. (Datum vzniku: 5. 2. 2013 = registrace v rejstříku Zájmových sdružení právnických osob vedených pod KÚ Středočeského kraje).

Líbí se Vám myšlenka MAS?

Obecně prospěšná společnost MAS Mezi Hrady je zapsaným spolkem všem občanům, kteří žijí nebo mají na tomto území své registrované aktivity. Všem kteří mají zájem pracovat metodou LEADER nebo tuto metodu chtějí alespoň podporovat. Do MAS Mezi Hrady mohou tedy vstoupit lidé, kteří jsou ochotni pro své okolí, ale i pro svoji obec obětovat svůj volný čas podílet se na aktivitách MAS. Mezi Hrady je otevřeno i všem podnikatelům, kteří mají zájem rozvíjet své podnikání a podílet se na životě na venkově. Členy MAS se také mohou stát všechny nestátní neziskové organizace a zájmová sdružení.

Pro vstup do MAS Mezi Hrady je třeba vyplnit přihlášku. Nové členství je poté schváleno nejvyšším orgánem MAS, tj. Valnou hromadou.

 

nahoru

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Sociální sítě

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Datum a čas

Dnes je úterý, 1. 12. 2020, 13:32:03
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj