Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Strategie SCLLD 2021-2027

 

K čemu potřebujeme novou strategii (SCLLD)?

Cílem MAS Mezi Hrady je rozvíjet region, a proto je nezbytné toto území dokonale znát, vědět, co místním obyvatelům chybí a jaké jsou jejich představy o fungování regionu.

 

Vize SCLLD 2021 - 2027

„MAS Mezi Hrady, z.s. je místem, kde občané nachází klidné prostředí, ale zároveň mají dobrou dojezdovou vzdálenost k hlavnímu městu. Prostředí obcí je upravené, technická infrastruktura dostačující a komunikace jsou zde v dobrém stavu. Pro všechny místní děti je zajištěno kvalitní vzdělávací zařízení. Z pohledu sportovních aktivit a volného času mají místní obyvatelé k dispozici jak opravená sportovní hřiště, tak také dětská, která disponují herními prvky a mobiliářem bez omezení věku. Komunitní a kulturní život v obci je zajištěn díky místu pro komunitní setkávání a pořádání různých kulturních akcí. Zdravotnická péče je dostupná v území MAS všem potřebným obyvatelům.“

 

Nyní pracujeme na  1. části SCLLD - Koncepční části

Plánovaný harmonogram aktualizace Koncepční části SCLLD21+ (změna vyhrazena dle aktuální pandemické situaci v ČR a dle termínu vyhlášení výzvy pro podávání SCLLD 21+) :

  • 09-12/2020 sběr dat (dotazníkové šetření, rozhovory), zpracování textové části  Výstupy z dotazníků- odpovědi
  • 01/2021 zveřejnění pracovní verze k připomínkování (viz níže)
  • 02-03/2021 zapracování připomínek a finalizace  Přehled obdržených připomínek
  • 04/2021 vyhlášení výzvy  Řídícm orgánem 
  • 04/2021 veřejné projednání 1. části
  • 05-06/2021 schválení Valnou hromadou a podání na MMR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKONČENO: PŘIPOMÍNKOVACÍ fáze Koncepční části SCLLD 21+ (11.1. - 24.1.2021)

Sběr dat proběhl v období 09 – 10/2020 a to formou dotazníkového šetření (celkem bylo použity 3 typy dotazníků) vč. řízených rozhovorů se starosty. Na základě těchto podkladů byla zpracována SWOT analýza za celé území pro příští programové období 2021 – 2027 a stanoveny STRATEGICKÉ CÍLE (s vazbou na Rozvojové potřeby A – G) a na ně navazující SPECIFICKÉ CÍLE (1.1./1.2./2.1./2.2./2.3./2.4./2.5./2.6) a OPATŘENÍ (1.1.1./1.1.2./1.1.3..../2.6.4).

DOKUMENTY K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ SCLLD21+:

PŘIPOMÍNKOVACÍ fáze bude ukončena 24.1.2021. Své připomínky zasílejte na kancelar@mezihrady.cz a do předmětu zprávy uveďte "SCLLD21+).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKONČENO:  Dotazníkové šetření s názvem „Co zlepšit v naší obci či regionu?“

1. DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST 

on- line verze:  https://forms.gle/QDHZTwRU2oMAFLo39

nebo Dotazník pro veřejnost ke stažení či Dotazník veřejnost k vyplnění

2.DOTAZNÍK PRO SPOLKY A NNO 

 on-line verze: https://forms.gle/wnKNepuftseG8qY87

nebo Dotazník spolky ke stažení či Dotazník spolky k vyplnění

3. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE

on-line verze: https://forms.gle/rrnZ8gDJDhjMNspR6

nebo Dotazník pro podnikatele ke stažení či Dotazník pro podnikatele k vyplnění

V případě, že nezvolíte online verzi zašlete nám, prosím, vyplněné dotazníky na adresu:

MAS Mezi Hrady, z.s., Jungmannova 355, 267 03 Hudlice nebo e-mailem na: houskova@mezihrady.cz.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Datum a čas

Dnes je sobota, 17. 4. 2021, 22:30:26
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj