Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

OPZ 2014+

opz

 

Jedním z operačních programů v období 2014-2020 stejně jako v předchozích je OP Zaměstnanost (OP Z). Řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV ČR).

Místní akční skupina MEZI HRADY využívá stejně jako jiné MAS výzvu 047 pro komunitní rozvoj. V rámci programových rámců podporuje zejména sociální služby a soc. podnikání.  Evropský sociální fond ČR (celostátní OP Zaměstnanost) pokrývá tyto oblasti.

Čerpání MAS z programu OPZ se řídí (mj.) těmito dokumenty (v aktuální verzi):

Operační program Zaměstnanost 2014-2020: celostátní OP

=====

O roku 2020 nebylo možné vyhlásit, na pokyn řídícího, orgánu další výzvy. Alokace nebyla dočerpána.

======

MAS MEZIHRADY: 5. výzva_OPZ_Soc. podnik 2 /uzavřená/

Číslo výzvy OPZ: C17/03_16_047/CLLD_16_02_108
Výzva otevřena 06. 11. 2019, dne 4. 12. pozastavena, prodloužení do 18. 12. 2019 (12 hod).
Žádost se podává prostřednictvím systému ISKP2014+ pomocí el. podpisu.
Dotazy a konzultace směřujte na Kancelář MAS, průběžně, nezávazně, zdarma!

Text prodloužené výzvy

Info o Bezúročných půjčkách pro soc. podniky z NS MAS.

Seminář k výzvě se konal 12. 12. 2019: pozvánka, prezentace, prezenční listina.

Dokumentace k hodnocení 5. výzvy:

I. kolo - formální náležitosti a přijatelnost (17. 1. 2020): Přehled přijatých projektů, Přiřazení hodnotitele/schvalovateleKL reg. č. (...)030, KL reg. č. (...)031
II. kolo - věcné hodnocení (18. 2. 2020): Přehled přijatých projektů; Expertní posudky - Dotamade, J. Votoček; Věcné hodnocení - Dotamade, J. Votoček; Etické kodexy na vyžádání v Kanceláři MAS. Opravné věcné hodnocení  (29.4.2020): Dotmade

=====

MAS MEZIHRADY: 4. výzva_OPZ _Prorodinná opatření /uzavřená/

Ve zbývajícím čase roku 2019 MAS vyhlašuje další výzvu z OPZ na podporu aktivit pomáhajícím rodinám skloubit rodinný a pracovní život. Aktivity: "školní kluby, doprovody, dětské skupiny, příměstské tábory, vzdělávání". Více v podmínkách výzvy / prezentaci níže.

Text výzvy  + Přílohy:

Vyhlášení: 15. 11. 2019, Ukončení: 17. 12. 2019 do 12 hodin
Číslo výzvy ŘO: 03_16_047 (ESF ČR)
Číslo výzvy ISKP2014+: C16/03_16_047/CLLD_16_02_108

Seminář k výzvě: 25. 11. 2019 od 13hod v RC Slunečnice (BER), Prezentace pro žadatele,Prezentace pro příjemce
 

Dokumentace k hodnocení 4. výzvy:

I. kolo - Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti: Přehled přijatých projektů, Přiřazení hodn./schv., Tabulka RC Nižbor, Tabulka ZŠ Úhonice, Tabulka TJ TRUB IN
II. kolo - Věcné hodnocení: Přehled přijatých projektů; expertní posudky - RC Nižbor, ZŠ Úhonice, TJ TRUB INtabulky věcného hodnocení - RC Nižbor, ZŠ Úhonice, TJ TRUB IN, Etické kodexy na vyžádání v Kanceláři MAS. Opravné hodnocení (29.4.2020): souhrnný přehled
 

=====

MAS MEZIHRADY: 3. výzva_OPZ_Soc. podnik 1 /uzavřená/

MAS vyhlašuje výzvu č. 3 z OPZ na vznik a rozšíření existujících environmentálních a integračních sociálních podniků.

Číslo výzvy v systému ISKP: 975/03_16_047/CLLD_16_02_108
Termíny výzvy: 20. 05. 2019 (v 10 hodin) - prodloužení: 06. 09. 2019 (ve 12 hodin)

TEXT VÝZVY a Přílohy:

 1. Podnikatelský plán (šablona)
 2. Finanční plán (šablona)
 3. Informace o hodnocení
 4. Rozpoznávací znaky - integrační soc. podnik
 5. Rozpoznávací znaky - environmentální soc. podnik
 6. Popis podporovaných aktivit

Seminář k výzvě se konal 23. 5. 2019 od 13 hod v Besedě, Svárov u Kladna (společně pro Soc. podnikání IROP). Prezentace ze semináře: Kancelář MAS, P-P-P, o.p.s. (Petra Francová)

Dokumentace hodnocení 3. výzvy OPZ MAS Mezi Hrady:

Stav 11/2019: Projekt doporučen k přepracování.
25. 9. 2019: Expertní posudek, 22. 10. 2019: Hodnocení věcné (jednání Výběrové komise)
Přiřazení (Kancelář MAS), 23. 9. 2019: Kontrolní list (KL) pro hodnocení FNaP

=====

MAS MEZIHRADY: 2. výzva OPZ Sociální služby /uzavřená/

Číslo výzvy v systému ISKP: 757/16_03_047/CLLD_16_02_108/
Datum otevření výzvy: 05. 11. 2018 - 05. 12. 2018

Text 2. vyzvy OPZ: Sociální služby

 1. Hodnoceni a vyber projektu
 2. Podporované cílové skupiny
 3. Info o vyrovnávací platbě
 4. Udaje o soc. službě (povinná příloha)
 5. Podporované aktivity
 6. Čerpání vyrovnávací platby vzor
 7. Pomůcka pro vyplnění Přílohy č. 5

Prezentace ze semináře  (dne 20. 8. 2018) a pozvánka.

Dokumentace hodnocení 2. výzvy OPZ MAS Mezi Hrady:

Stav: 10. 2019 Ukončení ZoZ a Právní akt v přípravě. Zahájení projektu 01/2020.
Stav: 04. 2019 Probíhá závěřečné ověření způsobilosti (MPSV / ŘO)
30. 01.  2019   Schválení rozhodovacím orgánem VR, list 1list 2
17. 01. 2019 Hodnocení věcné
18. 12. 2018 Hodnocení FNaP

=====

Výzva 1. MAS MEZI HRADY: Sociální služby (uzavřená)

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 6. 8. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměsnanost 2014 – 2020.

Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 6. 8. 2018 od 9ti hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 6. 8. 2018 od 9ti hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 24. 9. 2018 do 12ti hodin.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ K  VÝZVĚ: Seminář_sociální služby.pdf
TEXT VÝZVY -OPZ-sociální služby.pdf

 1. Příloha - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů
 2. Příloha - Definice podporovaných cílových skupin
 3. Příloha - Pomůcka k vyplnění přílohy č.5
 4. Příloha - Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ
 5. Příloha - údaje o soc. službě
 6. Příloha - popis podporovaných aktivit
 7. Příloha - přehled čerpání vyrovnávací platby

Výzva ukončena v X/2018 - žádost stažena žadatelem.

=====

Avízo k 1. výzvě OPZ

Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 informuje, že 6. července 2018 plánuje vyhlásit 1. výzvu z operačního programu Zaměstnanost k předkládání žádostí o podporu. Avízo 1. výzva OPZ

=====

Publicita

Činnost spolku je financována Evropskou unií.

Název projektu:  "MAS – MAS Mezi Hrady, z.s. –1, reg.č. CZ.07.02.01/00/22_003/0000035 

 

 

 

 

 

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 16. 6. 2024, 4:22:09
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj