Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

IROP+

logo irop 201

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Operační programy se realizují v šestiletých intervalech. Toto období je stanoveno na roky 2021-2027 a projekty mohou dobíhat až do roku 2029. IROP spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Část pracovníků, která má IROP na starosti, se označuje jako Řídicí orgán IROP. Ten vyhlašuje výzvy k předkládání projektů, stanovuje podmínky, za kterých je možné předložit projekt, vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácí je. Centrum pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) provádí hodnocení projektů a jejich výběr ke schválení. Regionální pracoviště Centra jsou v každém krajském městě a je možné zde konzultovat projektové záměry do IROP. Pracovníci Centra také dohlížejí na realizací podpořených projektů a kontrolují zprávy o realizaci projektů.

 

Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Cílem této oblasti je vyvážený udržitelný územní rozvoj venkovských oblastí v Česku, snížení regionálních nerovností a stabilizace venkovských oblastí, předcházení odlivu obyvatel z venkovských oblastí do větších měst a jejich zázemí, využití místního specifického potenciálu území, zlepšení vybavenosti služeb a modernizace technické infrastruktury ve venkovských oblastech.

______________________________________________________________________________________

Připomínkovací řízení k rozdělení alokace IROP 2021-2027

V rámci komuntního projednávání byly stanoveno 5 prioritních oblastí, do kterých bude v programovém období 2021-2027 cílit finanční podpora SCLLD  vrámci přidělené alokace IROP.

Celková alokace pro OP 2021-2027: 20 002 244 Kč. 

  •  z toho bude pro I. etapu přidělena alokace ve výši 70 %, která musí být vyčerpána  do 30.6.2025. Celkem 14 001 571 Kč. 
  • z toho bude pro II. etapu přidělena zbývající alokace ve výši 30 %. Celkem 6 000 673 Kč.
Číslo opatření  Název opatření I. etapa
1. Doprava 1 500 000 Kč
2. Školství 8 500 000 Kč
3. Kultura 3 500 000 Kč
4. Veřejná prostranství  501 571 Kč
  Celkem alokace do výše max. 70% 14 001 571 Kč
     
Číslo opatření  Název opatření II. etapa
5. Cestovní ruch  
  Celkem zbývající alokace do výše 30% 6 000 673 Kč

 

 

Připomínkovací řízení je do 26.1.2023. 

Zápis z pracovní skupiny 8.12.2022. 

Kontaktní osoba: Tereza Houšková

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je pondělí, 6. 2. 2023, 13:50:14
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj