Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

výzvy MAS

 

(UKONČENA) 1. výzva MAS: "Výzva k podání žádosti o příspěvek na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady v roce 2021 ("AKCE 2021")

 

Výzva je určena na podávání žádostí o financování kulturní a společenských akcí na území MAS Mezi Hrady.

Příjem žádostí od 23.4. - 15.5.2021

Podmínky výzvy:

  • Oprávněný žadatel: školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, spolky, sdružení, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské společnosti.
  • Zaměření akce: kulturní nebo společenská akce či jarmark, které se budou konat výhradně na území MAS Mezi Hrady, z.s.
  • Výše požadovaného příspěvku: max. 5 tis. Kč/žadatel. V rámci výzvy je možné podat jen 1 žádost.
  • Podporují se akce konané od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021. Rovněž výdaje musí vzniknout a být vynaloženy v tomto období.
  • Z akcí je nutno pořídit fotodokumentaci dokazující použití loga MAS Mezi Hrady, z.s. při samotné realizaci akce.
  • Pozvánka/plakát bude přílohou závěrečné zprávy.
  • Žadatel podá vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku na adresu: kancelar@mezihrady.cz, a to nejpozději do 15.5.2021. Kancelář odešle žadateli e-mail s potvrzením o přijetí žádosti.
  • Žádosti budou seřazeny podle dosaženého počtu bodů do výše alokace výzvy. O přidělení příspěvku rozhoduje Výkonná rada MAS Mezi Hrady, a to nejpozději do 31. 5. 2021.
  • Výkonná rada MAS Mezi Hrady si vyhrazuje právo vyřadit podanou žádost z důvodu nesouladu charakteru akce se stanovenými podmínkami MAS a v případě rovnosti bodů si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí příspěvku.

text výzvy 

př. 1 Žádost 

př. 2 vzor Smlouvy 

př. 3 Závěrečná zpráva 

 

Seznam schválených žádostí 2021 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je středa, 19. 1. 2022, 12:56:42
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj