Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

výzvy PRV

3. VÝZVA MAS MEZI HRADY - PRV - článek 20 /UKONČENÁ/

MAS Mezi Hrady, z.s. vyhlašuje dne 8.4.2021 výzvu k předkládání žádostí o podporu. 

Alokace výzvy je 3 507 288 Kč. Výzva bude uzavřena 15.5.2021.

 

On-line seminář k této výzvě se uskuteční ve čtvrtek 15.4.2021 přes Zoom meeting (doporučujeme se zúčastnit!).  

Ostatní odkazy:

Přijaté projekty: seznam 

Seznam schválených žádostí 

Kontaktní osoba: Alena Nováková

 

-----------------------------------------------------------------------

2. VÝZVA MAS MEZI HRADY - PRV - článek 20 /uzavřená/

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 8. 6. 2020 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. Zahájení příjmu žádostí o podporu přes Portál farmáře proběhne 9. 6. 2020,  příjem žádostí bude ukončen 31. 8. 2020.  SEMINÁŘ  se uskutečnil dne 25.6. OD 15,30 - 16.45 před konáním Valné hromady. Prezentace zde. Doplnění: bod A) Doplnění prezentace

Text výzvy: Text výzvy 20.

 

Fiche: Fiche clanek 20.pdf 

Interní postupy: Interni_postupy_k_PRV.pdf

Seznam schválených žádostí MAS a odeslaných na ŘO dne 31.10.2020: Schválené žádosti 

Seminář pro žadatele: 25. 6. 2020 od 15h v zasedací místnosti OÚ v Nižboru

Maximální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 5 mil. Kč na projekt. Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 tis. Kč na projekt.

Užitečné odkazy:

 1. Pravidla pro žadatele v operaci 19.2.1
 2. Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a násl. registraci na ŘO SZIF
 3. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře v operaci 19.2.1.
 4. Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1
 5. Formulář cenový marketing_vzor

 

=====

AVÍZO K 1. VÝZVĚ

Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 informuje, že do konce roku 2018 plánuje vyhlásit 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova.

Výzva bude zaměřena na podporu:

 1. Výstavby, rekonstrukce a zvyšování kapacity místních zemědělských podniků
 2. Investice do nezemědělských činností
 3. Rekreační a relaxační funkce lesa

 

=====

AVÍZO PRO ROK 2020

Vážení zájemci o výzvu k čl. 20,

omlouváme se za oddálení termínu vyhlášení výzvy. Článek 20 bylo nutné nejprve formou Žádosti o změnu Strategie implementovat do stávající Strategie (schvalovalo MZe), až poté bylo možné fichi a výzvu jako takovou konzultovat a nechat schválit řídícím orgánem SZIF. Tento zdlouhavý proces se však blíží ke konci a vyhlášení výzvy očekávejte v první polovině června. Otevřená bude do konce srpna 2020. 

Děkujeme za pochopení. Kancelář MAS

V polovině června 2020 bude vyhlášena výzva č. 2 na tzv. článek 20 v programu PRV: AVÍZO ČL. 20
Výzva je zaměřena na podporu:

 • Veřejná prostranství
 • Hasičské zbrojnice
 • Kulturní a spolková zařízení
 • ZŠ a MŠ

informacemi o článku 20.

=====

1. VÝZVA MAS MEZI HRADY - PRV /uzavřená/

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 21. 1. 2019 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova. Zahájení příjmu žádostí o podporu přes Portál farmáře proběhne 28.1.2019,  příjem žádostí bude ukončen 25.3.2019.

Zápis z jednání výběrového orgánu: Zapis VK.pdf

Zápis z jednácí rozhodovacího orgánu: Zápis VR.pdf

Seznam vybraných žádostí: Vybrane_zadosti_PRV.pdf

Text výzvy: Text_vyzvy_PRV.pdf

Fiche:

Interní postupy: Interni_postupy_k_PRV.pdf

Povinné přílohy k ŽoD: Soulad_se_strategii_CLLD.pdf

Seminář pro žadatele: prezentace_seminar_13.2.2019

Užitečné odkazy:

 1. Pravidla pro žadatele v operaci 19.2.1
 2. Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a násl. registraci na ŘO SZIF
 3. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře v operaci 19.2.1.
 4. Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1
 5. Formulář cenový marketing_vzor

=====

AVÍZO K 1. VÝZVĚ

Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 informuje, že do konce roku 2018 plánuje vyhlásit 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova.

Výzva bude zaměřena na podporu:

 1. Výstavby, rekonstrukce a zvyšování kapacity místních zemědělských podniků
 2. Investice do nezemědělských činností
 3. Rekreační a relaxační funkce lesa

=====

UŽITEČNÉ DOKUMENTY

 1. Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF: zde ke stažení
 2. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře v operaci 19.2.1. zde ke stažení
 3. Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1. zde ke stažení

=====

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Datum a čas

Dnes je úterý, 26. 10. 2021, 0:14:34
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj