Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

výzvy OPŽP

Prezentace zde: Seminar pro prijemce

 

5. VÝZVA MAS MEZI HRADY: VÝSADBA DŘEVIN III.

Datum vyhlášení: 26. 11. 2019 
Datum ukončení příjmu žádostí:
02. 01. 2020
Číslo ISKP+: 065/05_17_088/CLLD_16_02_108

TEXT VÝZVY: Text výzvy_výsadba dřevin III.

PŘÍLOHY:

Nebyla přijata žádná žádost.

=====

4. VÝZVA MAS MEZI HRADY: SÍDELNÍ ZELEŇ II.

Datum vyhlášení: 26. 11. 2019
Datum ukončení příjmu žádostí: 06. 01. 2020
Číslo ISKP+: 143/05_18_128/CLLD_16_02_108

TEXT VÝZVY: Text výzvy_sídelní zelen II.

PŘÍLOHY:

Nebyla přijata žádná žádost.

=====

3. VÝZVA MAS MEZI HRADY: SÍDELNÍ ZELEŇ I.

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 11. 3. 2019 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 11. 3. 2019 od 10:00, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je též 11. 3. 2019 od 10:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 9. 2019 ve 20:00 hodin.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ: Seznam přijatých žádostí_sidelni zelen I.

TEXT VÝZVY: Text výzvy Sídelní zeleň_JC.pdf

PŘÍLOHY:

SEMINÁŘ k Sídelní zeleni, dne 10. 9. 2019, Nižbor: prezentace p. Ing. J. Šedivého

=====

2. VÝZVA MAS MEZI HRADY: VÝSADBA DŘEVIN II.

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 7. 12. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 7. 12. 2018 od 12 hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 7. 12. 2018 od 12 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 8. 4. 2018 do 20 hodin, prodlouženo do 30. 6. 2019.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Realizace musí být uskutečněna na území CHKO Křivoklátsko!

HODNOCENÍ VÝZVY:

  1. Zápis z jednání Výběrové komise: Zápis VK.pdf
  2. Zápis z jednání Výkonné rady: Zápis VR.pdf
  3. Seznam přijatých a vybraných žádostí: Seznam zadosti.pdf

TEXT VÝZVY: Text výzvy.pdf

PŘÍLOHY:

=====

1. VÝZVA MAS MEZI HRADY: VÝSADBA DŘEVIN /zkušební/

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 26. 6. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 26. 6. 2018 od 9 hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 26. 6. 2018 od 9 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 24. 8. 2018 do 20 hodin.

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ K  VÝZVĚ: Pozvanka-seminar.pdf

TEXT VÝZVY: Text výzvy 1 Výsadba dřevin 

PŘÍLOHY:

HODNOCENÍ VÝZVY:

=====

AVÍZO K 1. VÝZVĚ

Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 informuje, že do konce června 2018 plánuje vyhlásit 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí.

Dokument ke stažení zde: Avízo výzva č. 1

=====

 

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 25. 9. 2022, 20:30:41
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj