Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

OPŽP

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

opžp

VÝZVY MAS Z OPŽP - UKONČENO

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na období OPŽP 2007–2013 (systém Bene-fill). V programu OPŽP je vyčleněno 2,5 miliardy EUR. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

MAS měla z programu OPŽP rezervováno 20.9 mil. CZK. Bylo požadováno vyhlásit celou alokaci během roku 2019. Vzhledem k obtížnosti podmínek a složitosti požadované dokumentace byly v termínu na MAS přijaty pouze 3 projekty v celkové výši cca 3 mil. CZK. Alokace není dočerpána. V roce 2020 z programu OPŽP nevyhlašujeme.

Užitečné odkazy:

Celostátní Operační program Životní prostředí 2014-2020 (verze 6)

=====

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 25. 9. 2022, 20:10:31
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj