Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

OPZ

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST (OPZ)

opz

VÝZVY MAS Z OPZ - ukončeno

Jedním z operačních programů v období 2014-2020 stejně jako v předchozích je OP Zaměstnanost (OP Z). Řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV ČR).

Místní akční skupina MEZI HRADY využívá stejně jako jiné MAS výzvu 047 pro komunitní rozvoj. V rámci programových rámců podporuje zejména sociální služby a soc. podnikání.  Evropský sociální fond ČR (celostátní OP Zaměstnanost) pokrývá tyto oblasti.

Čerpání MAS z programu OPZ se řídí (mj.) těmito dokumenty (v aktuální verzi):

Operační program Zaměstnanost 2014-2020: celostátní OP

=====

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 25. 9. 2022, 19:07:34
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj