Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

výzvy IROP

6. výzva" MAS MEZIHRADY_6. výzva_IROP č. 53_ Doprava 2" (uzavřená)

Výzva je určena na podávání žádostí o financování:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či bezbariérových komunikací
  • lávky, podchody... (aktivita Bezpečnost dopravy)
  • výstavba stezek pro cyklisty, realizace liniových opatření... (aktivita Cyklodoprava)

Číslo výzvy v ISKP:  579/06_16_038/CLLD_16_02_108
Termíny výzvy: 1.4.2021 - 31.8. 2021 (do 12 hodin)

Text výzvy " Doprava2"

Příloha 1: Kritéria FnaP

Příloha 2: Kritéria věcného hodnocení

Odkaz na Specifická pravidla: verze 1.4.  a přílohy Spec.pravidel

Odkaz na Obecná pravidla: verze 1.14.  a přílohy Obec.pravidel

On-line seminář k výzvě se uskuteční 15.4.2021 přes Zoom meeting  Pozvánka , prezentace ze semináře 

Kontrolní listy pro hodnocení projektů: KL pro FnaP; KL pro věcné hodnocení

Seznam přijatých žádostí zde. 

1. fáze hodnocení FnaP (6.9.2021) Trubín

2. fáze hodnocení - věcné (schváleno VK dne 16.9.2021) Trubín

Schválení VR dne 30.9.2021. Seznam schválených žádostí. 

Kontaktní osoba: Tereza Houšková

 

 

 

5. výzva" MAS MEZIHRADY_5. výzva_IROP č. 53_ Doprava" (uzavřená)

Výzva je určena na podávání žádostí o financování:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků či bezbariérových komunikací
  • lávky, podchody... (aktivita Bezpečnost dopravy)
  • výstavba stezek pro cyklisty, realizace liniových opatření... (aktivita Cyklodoprava)

Číslo výzvy v ISKP:  481/06_16_038/CLLD_16_02_108
Termíny výzvy: 25.5. 2020 - 31.8. 2020 (12 hodin)

Text výzvy " Doprava"

Příloha 1: Kritéria FnaP

Příloha 2: Kritéria věcného hodnocení

Odkaz na Specifická pravidla: verze 1.4. a přílohy Spec.pravidel

Odkaz na Obecná pravidla: verze 1.13. a přílohy Obec.pravidel

Seminář k výzvě se konal dne 19.6.2020 od 10 hod na OÚ Nižbor:pozvánkaprezentace

Hodnocení MAS (platné od 8.9.2020): Kritéria pro hodnocení FnaP a Kritéria pro věcné hodnocení. Seznam přijatých žádostí zde.

1. fáze hodnocení FnaP (24.9.2020) TrubínBratroniceŽelezná

2. fáze věcného hodnocení (8.10.2020 Výběrová komise) Železná, Trubín, Bratronice

Výkonná rada schválila k popoře (hlasování per rollam 21.10.2020) projekt Obce Železná a dle bodového hodnocení stanovila náhradní projekty: 1. Obce Trubín, 2. Obec Bratronice. Alokace výzvy byla převýšena. Projekty byly odeslány na CRR k závěrečnému ověření způsobilosti dne 26.10.2020. 

Obec Trubín byla CRR 01/2021 vyřazena z procesu hodnocení.

=====

4. výzva MAS MEZIHRADY ad výzva č. 68 IROP: Vzdělávání /UZAVŘENÁ/

Výzva je určena na podávání žádostí o financování:

  • rozšíření a přestavba MŠ - navýšení kapacity (!)
  • učebny pro tzv. klíčové kompetence u ZŠ (digitální gramotnost, přírodovědné a jazykovědné učebny, řemeslné a technické obory) - nemusí dojít navýšení kapacity (!)
  • celoživotní vzdělávání dospělých

Žádat mohou subjekty dle výzvy, které jsou činné v oblasti vzdělávání na území MAS.

Číslo výzvy v ISKP: 357/06_16_075/CLLD_16_02_108
Termíny výzvy: 18. 7. 2019 - 10. 01. 2020 (12 hodin) /již prodlouženo/

Text výzvy Vzdělávání, rev. 2
Příloha 1: Hodnocení FNaP
Příloha 2: Věcné hodnocení
Odkaz na Specifická pravidla k výzvě č. 68 pro žadatele a příjemce; POZOR: důležité jsou i PŘÍLOHY.

Seminář k výzvě se konal v úterý 5/11/2019 od 14-15h v RC Slunečnice Beroun.
Prezentace (info k výzvě) volně ke stažení.

Dokumentace k hodnocení:

Přijaty 3 projekty. Schválený Kontrolní list pro FNaPKL pro VH.
K 17. 2. 2020: Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti (FNaP provádí MAS), Protokol o pověření. Kontrolní listy z FNaP: ZŠ Nižbor, ZŠ Hudlice, LMŠ Studánka.
STAV 19.2.2020: Proběhlo věcné hodnocení Výběrovou komisí ZŠ Nižbor, ZŠ Hudlice. Opravné hodnocení u LMŠ Studánka: LMŠ Studánka

Semináře pro příjemce 5.10.2020 

=====

3. výzva MAS MEZIHRADY ad výzva č. 65 IROP: Sociální podnikání /UZAVŘENÁ/

Číslo výzvy v ISKP: 102/06_16_074/CLLD_16_02_108
Termíny výzvy: 3.6.2019 (12 hodin) - 28.8.2019 18. 10. 2019 (12 hodin) změna č. 3

Text výzvy po změně 3
Příloha 1: Hodnocení FNaP
Příloha 2: Věcné hodnocení
Link na Specifická pravidla pro žadatele a příjemce; POZOR: důležité jsou i PŘÍLOHYObecná pravidla  a přílohy.

Seminář se konal 23. 5. 2019. Prezentace ke stažení: Kancelář MASP-P-P (Petra Francová).

Seminář pro příjemce den 16.12.2020: pozvánka

Dokumentace hodnocení:

Schválený Kontrolní list pro hodnocení FNaP i VH.
Stav 10/2019: přihlášen 1 projekt, zahajujeme hodnocení FNaP.
Hodnocení FNaP (splněno): K. List
Věcné hodnocení ze dne 26. 11. 2019:
Zápis z jednání Hodnotící komise, Kontrolní listVýběrová komise: ZápisPrezenční listina, EK.
Dále projekt schválila Výkonná rada: Zápis, Prezenční listina, EK.
Projekt byl dne 2.1.2020 předán k ZoZ, k projektu dodán Expertní posudek ("vyhověl")
Opravné věcné hodnocení: Kontrolní list, Výběrová komise: prezenční listina, EK, zápis VK.
Výkonná rada (opravné): prezenční listina, EK, zápis VR. 

Seminář pro příjemce 16.12.2020

=====

2. výzva MAS MEZIHRADY ad výzva č. 68 IROP: Mateřské školy /UZAVŘENÁ/

V rámci této výzvy bude podporováno rozšiřování kapacit zařízení předškolního vzdělávání, včetně zařízení a vybavení. Celková alokace u MAS činila 7,4 mil. CZK.

Číslo výzvy MAS v ISKP2014+: 266/06_16_075/CLLD_16_02_108
Otevření výzvy 10. 12. 2018 a uzavření 28. 02. 2019.
Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím MS 2014+ (je třeba použít Internet Explorer) a musí být zřízen elektronický podpis. Konzultace a více informací viz text výzvy.

Text výzvy
Příloha 1: Kritéria FNaP
Příloha 2: Kritéria věcného hodnocení

Společná prezentace ze semináře 17. 01. 2019 (Soc. infrastruktura a MŠ), pozvánka

Výsledek: přihlášeno 0 projektů, výzvu budeme opakovat vč. rozšíření o ZŠ

=====

1. výzva MAS MEZIHRADY ad výzva č. 62 IROP: Sociální infrastruktura /UZAVŘENÁ/

V rámci této výzvy bude podporován Rozvoj infrastruktury sociálních služeb a Rozvoj komunitních center. Celková alokace u MAS je 3,7 mil. CZK.

Číslo výzvy MAS: 123/06_16_072/CLLD_16_02_108
Otevření výzvy 10. 12. 2018 a uzavření 10. 02. 2019.

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím MS 2014+ (je třeba použít Internet Explorer) a musí být zřízen elektronický podpis. Konzultace a více informací viz text výzvy.

Text 1. výzvy
Příloha 1 FNaP
Příloha 2 Věcné hodnocení

Specifická pravidla verze 1.2 platná od 29.6.2018

Dokumentace k hodnocení:

Zápis z prvního kola hodnocení 1. výzvy IROP MAS Mezi Hrady, z.s.:

I. KOLO: Hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti
Projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011068

Projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011075

Posouzení Žádosti o přezkum Kontrolním výborem:

Zápis z věcného hodnocení 1. výzvy IROP MAS Mezi Hrady (II. kolo):

STAV 07. 01. 2020: doplněna Projekt. dokumentace ověřená Stav. úřadem a Stavební povolení.

======

Avízo: 2018/2019 - plán vyhlášení těchto výzev

č. 62 IROP_Sociální infrastruktura a č. 68 IROP_Mateřské školky
Souhrnná alokace u MAS Mezi Hrady je 10.1 mil CZK.

=======

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 25. 9. 2022, 20:44:23
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj