Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

IROP

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (IROP) 

irop

VÝZVY MAS Z IROP

Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR. Pro ČR činí finanční alokace IROP 5,4 mld. EUR, z čehož na realizaci CLLD (community-led local development / komunitou vedený místní rozvoj) připadá cca 5%.

MAS  prostřednictvím vlastních výzev IROP podporuje tyto oblasti:

  • bezpečná doprava, cyklostezky
  • vzdělávání a školství ZŠ a MŠ
  • sociální služby, podnikání, infrastruktura
  • územní a komunitní rozvoj

Čerpání MAS z IROP se řídí Interními postupy MAS Mezi Hrady (verze 1.0, platnost od 27.9.2018); Příloha 1: Etický kodex, Příloha 2: Orientační diagram.

Dále platí relevantní pravidla IROP (irop.mmr.cz). Pro MAS jsou řídící a zásadní zejména tyto dokumenty (v aktuální verzi):

Integrovaný regionální operační program IROP 2014-2020celostátní dokument OP.

koloběh

=====

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je neděle, 25. 9. 2022, 20:23:06
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj