Místní akční skupina Mezi Hrady z.s.

Workcamp v Hudlicích

potok

V roce 2022 ve spolupráci s INEX - SDA a Obcí Hudlice pořádáme náš 1. workcamp na území MAS Mezi Hrady!

  • Název projektu: DISCOVER THE MAGIC OF NATURE KŘIVOKLÁTSKO
  • Cíl projektu: Cílem workcampu je upozornit na problém vysychání krajiny, ukázat možnosti, jak podpořit zadržování vody v půdě a inspirovat místní obyvatele k zapojení se do ekologických aktivit. Úkolem dobrovolníků bude vyčistit koryto potoka, obnovit tůňky, které mají retenční schopnost a zlepšují životní podmínky obojživelníků, hmyzu, rostlin a dalších organismů.
  • Termín: 18.7. - 30.7.2022
  • Počet dobrovolníků: 10 zahraničních dobrovolníků + 2 vedoucí z ČR
  • Věk účastníků: 18+
  • Komunikační jazyk: angličtina
  • Popis práce: Práce bude spočívat převážně v manuálních činnostech v lese. Práce se dřevem (sekání, řezání, přitloukání), ruční kopání tůní, budování dřevěných hrází, čistění okolí potoka.

plakát 

odkaz na anglickou verzi projektu

NEXHudlice

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Datum a čas

Dnes je sobota, 21. 5. 2022, 23:00:06
Členské obce
Ministerstvo pro místní rozvoj