Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah


1

VÝZVY

 

1. VÝZVA MAS Mezi Hrady, z.s. - PRV

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 21. 1. 2019 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova.

Zahájení příjmu žádostí o podporu přes Portál farmáře proběhne 28.1.2019, příjem žádostí bude ukončen 25.3.2019.

 

Zápis z jednání výběrového orgánu:

Zapis VK.pdf

Zápis z jednácí rozhodovacího orgánu

Zápis VR.pdf

 

Seznam vybraných žádostí:

Vybrane_zadosti_PRV.pdf

 

Text výzvy:

Text_vyzvy_PRV.pdf

 

Fiche:

Fiche 17.1.a - zemědělci

Fiche 19.1.b - nezemědělská činnost

Fiche čl.25 - investice v lesích

 

Interní postupy:

Interni_postupy_k_PRV.pdf

 

Povinné přílohy k ŽoD:

Soulad_se_strategii_CLLD.pdf

 

Seminář pro žadatele - prezentace:

prezentace_seminar_13.2.2019

 

Užitečné odkazy:

1. Pravidla pro žadatele v operaci 19.2.1:

https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1540996727824.pdf

2. Postup pro vygenerování formuláře ŽoD, předání na MAS a následnou registraci na RO SZIF

3. Zjednodušený postup pro doložení aktualizovaného formuláře Žádosti o dotaci a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře v operaci 19.2.1.

4. Postup pro doplnění ŽoD přes Portál farmáře v operaci 19.2.1

5. Formulář cenový marketing_vzor.doc

 

 

AVÍZO k 1. VÝZVĚ

Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 informuje, že do konce roku 2018 plánuje vyhlásit 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova.

Výzva bude zaměřena na podporu:

  1. Výstavby, rekonstrukce a zvyšování kapacity místních zemědělských podniků
  2. Investice do nezemědělských činností
  3. Rekreační a relaxační funkce lesa

 

*Přesné datum vyhlášení výzvy s podrobnějšími informacemi bude zveřejněno během následujících dní.