Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

1

Výzvy

 

3. VÝZVA MAS MEZI HRADY: SÍDELNÍ ZELEŇ

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 11. 3. 2019 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 11. 3. 2019 od 10:00, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je též 11. 3. 2019 od 10:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 9. 2019 ve 20:00.

 

TEXT VÝZVY:

Text výzvy Sídelní zeleň_JC.pdf

 

PŘÍLOHY:

Přílohač. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce dotace.pdf

Příloha č.2 - Kritéria pro hodnocení žádosti.pdf

Příloha č.3 - Náklady obvyklých opatření.xlsx

Příloha č.4 - Metodika přímých a nepřímých nákladů.pdf

Příloha č.5 - Standard Výsadba stromů.pdf

Příloha č.6 - Standard výsadba ovocných stromů.pdf

Příloha č.7 - Seznam autochtonních dřevin

Příloha č.8 - Interní postupy MAS

 

SEMINÁŘ k Sídelní zeleni, dne 10. 9. 2019, Nižbor:

phl

prezentace p. Ing. J. Šedivého: stanoviště, výsadba, péče (19 MB)

 

2. VÝZVA MAS MEZI HRADY: VÝSADBA DŘEVIN

 

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 7. 12. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 7. 12. 2018 od 12 hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 7. 12. 2018 od 12 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 8. 4. 2018 do 20 hodin, prodlouženo do 30. 6. 2019.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Realizace musí být uskutečněna na území CHKO Křivoklátsko!

 

HODNOCENÍ VÝZVY:

1) Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis VK.pdf

2) Zápis z jednání Výkonné rady

Zápis VR.pdf

3) Seznam přijatých a vybraných žádostí

Seznam zadosti.pdf

 

TEXT VÝZVY:

Text výzvy.pdf

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory.pdf

Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení žádosti.pdf

Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření

Příloha č. 4 - Metodika primych a neprimych nakladu.pdf

Příloha č. 5 - Standard AOPK - Vysadba stromu.pdf

Příloha č. 6 - Seznam autochtonnich drevin

Příloha č. 7 - Interní postupy.pdf

 

 

1. VÝZVA MAS MEZI HRADY: VÝSADBA DŘEVIN

 

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 26. 6. 2018 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 26. 6. 2018 od 9 hodin, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je 26. 6. 2018 od 9 hodin, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 24. 8. 2018 do 20 hodin.

 

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ K  VÝZVĚ:

Pozvanka-seminar.pdf

 

TEXT VÝZVY:

Text výzvy

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 Pravidla pro zadatele a prijemce podpory

Příloha č. 2 Kritéria pro hodnoceni zadosti

Příloha č. 3 Náklady obvyklých opatření

Příloha č. 4 Metodika způsobilosti výdajů z oblasti osobních nákladů, režijních a provozních výdajů v OPŽP 2014 2020

Příloha č. 5 SPPKA 02 001 2013 VYSADBA STROMU

Příloha č. 6 Seznam doporučených autochtonních druhů

Příloha č. 7 Interní postupy pro programový rámec OPŽP

 

HODNOCENÍ VÝZVY:

Seznam přijatých a vybraných žádostí.pdf

Zápis z jednání HK.pdf

Zápis z jednání VR.pdf

 

 

AVÍZO K 1. VÝZVĚ

Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 informuje, že do konce června 2018 plánuje vyhlásit 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí.

Dokument ke stažení zde: Avízo výzva č. 1