Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

2014 – 2020 (OPZ)

Obdobně jako v předchozích programových obdobích 2004 - 2006 a 2007 - 2013 bude i v období 2014 - 2020 podpora z fondů EU rozdělována prostřednictvím operačních programů. Jedním z nich je OP Zaměstnanost (OPZ), jehož řídicím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

 

OP Zaměstnanost pokrývá oblasti:

·         podpora zaměstnanosti

·         rovných příležitostí žen a mužů

·         adaptabilita zaměstnanců a zaměstnavatelů

·         další vzdělávání

·         sociální začleňování a boj s chudobou,

·         modernizace veřejné správy a veřejných služeb, podpora mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.