Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

4. výzva MAS MEZIHRADY ad výzva č. 68 IROP: Vzdělávání /OTEVŘENÁ/

Výzva je určena na podávání žádostí o financování:

  • rozšíření a přestavba MŠ
  • učebny pro tzv. klíčové kompetence u ZŠ (digitální gramotnost, přírodovědné a jazykovědné učebny, řemeslné a technické obory) - nemusí být navýšení kapacity!
  • celoživotní vzdělávání dospělých

Žádat mohou všechny subjekty (dle výzvy), které jsou činné v oblasti vzdělávání na území MAS Mezi Hrady.

číslo výzvy v ISKP: 357/06_16_075/CLLD_16_02_108

termíny výzvy: 18. 7. 2019 - 18. 10. 2019 (12 hodin) /bude prodlouženo do 01/2020/

SEMINÁŘ K VÝZVĚ SE KONÁ DNE 5/11 od 14-15.30 v RC Slunečnice Beroun.

Text výzvy Vzdělávání

Příloha 1: Hodnocení FNaP

Příloha 2: Věcné hodnocení

Odkaz na Specifická pravidla k výzvě č. 68 pro žadatele a příjemce; POZOR: důležité jsou i PŘÍLOHY.

Termín semináře pro žadatele - předběžně - čtvrtek 19. 9. 2019 od 14h, místo upřesníme.

=====

3. výzva MAS MEZIHRADY ad výzva č. 65 IROP: Sociální podnikání /OTEVŘENÁ/

číslo výzvy v ISKP: 102/06_16_074/CLLD_16_02_108

termíny výzvy: 3.6.2019 (12 hodin) - 28.8.2019 18. 10. 2019 (12 hodin) změna č. 3

Text výzvy po změně 3

Příloha 1: Hodnocení FNaP

Příloha 2: Věcné hodnocení

Link na Specifická pravidla pro žadatele a příjemce; POZOR: důležité jsou i PŘÍLOHY.

Seminář se konal 23. 5. 2019.
Prezentace ke stažení: Kancelář MASP-P-P (Petra Francová).

352

=====

2. výzva MAS MEZIHRADY ad výzva č. 68 IROP: Mateřské školy /UZAVŘENÁ/

V rámci této výzvy bude podporováno rozšiřování kapacit zařízení předškolního vzdělávání, včetně zařízení a vybavení. Celková alokace u MAS činí 7,4 mil. CZK.

Otevření výzvy 10. 12. 2018 a uzavření 28. 02. 2019.

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím MS 2014+ (je třeba použít Internet Explorer) a musí být zřízen elektronický podpis.

Číslo výzvy MAS: 266/06_16_075/CLLD_16_02_108

Konzultace a více informací viz text výzvy.

Text výzvy

Příloha 1: Kritéria FNaP

Příloha 2: Kritéria věcného hodnocení

Výsledek: přihlášeno 0 projektů, výzvu budeme opakovat vč. rozšíření o ZŠ

=====

1. výzva MAS MEZIHRADY ad výzva č. 62 IROP: Sociální infrastruktura /UZAVŘENÁ/

V rámci této výzvy bude podporován Rozvoj infrastruktury sociálních služeb a Rozvoj komunitních center. Celková alokace u MAS je 3,7 mil. CZK.

Otevření výzvy 10. 12. 2018 a uzavření 10. 02. 2019.

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím MS 2014+ (je třeba použít Internet Explorer) a musí být zřízen elektronický podpis.

Číslo výzvy MAS: 123/06_16_072/CLLD_16_02_108

Konzultace a více informací viz text výzvy.

Text 1. výzvy

Příloha 1 FNaP

Příloha 2 Věcné hodnocení

Zápis z prvního kola hodnocení 1. výzvy IROP MAS Mezi Hrady, z.s.:

I. KOLO: Hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti

Protokol o přiřazení hodnotitele / schvalovatele

Projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011068

- KL FNaP (ze dne 25. 02. 2019)

Projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011075

- 2x vráceno k doplnění (dne 5. a 22. 03. 2019)

- KL FNaP 3 (ze dne 10. 04. 2019)

- KL Expertní posudek (ze dne 10. 04. 2019)

Posouzení Žádosti o přezkum Kontrolním výborem:

- Prezenční listina KV (ze dne 06.05.2019):

- Zápis KV

- Etické kodexy

STAV 16. 5. 2019: Hodnocení postupuje do dalšího kola.

Zápis z věcného hodnocení 1. výzvy IROP MAS Mezi Hrady (II. kolo):

- Přehled projektů

- Zápis z Hodnotící komise

- Kontrolní list - strana 1strana 2

- Zápis z Výběrové komise

- Prezenční listina VK

- Etické kodexy

- Zápis rozhodovací orgán (VR)

- Prezenční listina rozhodovací orgán (VR)

- Etický kodex VR

======

Avízo: 2018/2019 - plán vyhlášení těchto výzev

 

č. 62 IROP_Sociální infrastruktura

a

č. 68 IROP_Mateřské školky

Souhrnná alokace u MAS Mezi Hrady je 10.1 mil CZK.

=======