Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

2. výzva MAS MEZIHRADY ad výzva č. 68 IROP: Mateřské školy

V rámci této výzvy bude podporováno rozšiřování kapacit zařízení předškolního vzdělávání, včetně zařízení a vybavení. Celková alokace u MAS činí 7,4 mil. CZK.

Otevření výzvy 10. 12. 2018 a uzavření 28. 02. 2019.

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím MS 2014+ (je třeba použít Internet Explorer) a musí být zřízen elektronický podpis.

Číslo výzvy MAS: 266/06_16_075/CLLD_16_02_108

Konzultace a více informací viz text výzvy.

Text výzvy

Příloha 1: Kritéria FNaP

Příloha 2: Kritéria věcného hodnocení

====

1. výzva MAS MEZIHRADY ad výzva č. 62 IROP: Sociální infrastruktura

V rámci této výzvy bude podporován Rozvoj infrastruktury sociálních služeb a Rozvoj komunitních center. Celková alokace u MAS je 3,7 mil. CZK.

Otevření výzvy 10. 12. 2018 a uzavření 10. 02. 2019.

Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím MS 2014+ (je třeba použít Internet Explorer) a musí být zřízen elektronický podpis.

Číslo výzvy MAS: 123/06_16_072/CLLD_16_02_108

Konzultace a více informací viz text výzvy.

Text 1. výzvy

Příloha 1 FNaP

Příloha 2 Věcné hodnocení

Zápis z hodnocení 1. výzvy IROP MAS Mezi Hrady, z.s.:

I. KOLO: Hodnocení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti

Projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011068

- KL FNaP (ze dne 25. 02. 2019)

Projekt č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011075

- 2x vráceno k doplnění (dne 5. a 22. 03. 2019)

- KL FNaP 3 (ze dne 10. 04. 2019)

- KL Expertní posudek (ze dne 10. 04. 2019)

======

Avízo: 2018/2019 - plán vyhlášení těchto výzev

 

č. 62 IROP_Sociální infrastruktura

a

č. 68 IROP_Mateřské školky

 

Souhrnná alokace u MAS Mezi Hrady je 10.1 mil CZK.

=======