Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Mid-term evaluace byla uložena Řídícím orgánem IROP (MMR) a to za účelem zhodnocení činnosti MAS, resp. plnění Strategie CLLD v poločase operačního období (2014-2020).

Podrobnější instrukce: link na MMR.

MAS Mezi Hrady zpracovala tuto Evaluační zprávu 2019.

K tomu proběhla fokusní skupina dne 15. 3. 2019: zápis a prezenční listina.

Evaluační zpráva byla schválena Valnou hromadou dne 28. 3. 2019.