Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

5.7, obecní slavnost Hýskov


1


25. 6. 2014

Fotky z Dětského dne v Kublově v rámci Tréninkové výzvy24. 6. 2014

Článek z dětského dnu v Broumech


V sobotu 7. června se uskutečnil první ročník Dětského dne na téma Ukaž, co umíš, který uspořádalo sdružení broumských spolků za finanční podpory Místní skupiny Mezi Hrady. Pro rodiny s dětmi byl připraven velmi bohatý program plný her a soutěží, ale také řada naučných stanovišť, na kterých svou činnost představili broumští hasiči, myslivecké sdružení, tělovýchovná jednota, rybářský svaz a prezentovala se zde i Lesní správa Křivoklát. Zajímavé soutěže připravilo také občanské sdružení Klub Matýsek. Všechny děti jistě ocenily jak odměny za splnění všech úkolů, tak možnost nechat si namalovat obrázek na obličej nebo jízdu na koni. Dospělí si mohli prohlédnout uměleckou dřevotvorbu  pana Františka Kodeta, soukromou sbírku motýlů pana Miloslava Kohouta či výrobky z pedigu paní Miroslavy Vaisové.

Pořadatelé touto cestou děkují všem, kteří se na organizaci Dětského dne podíleli:

SDH: Jiří Závora ml., Marcela Perglerová, Martin Štochl, Petr Malý, Josef Martínek, Vladimír Pavlíček, Michaela Malcová, Kateřina Malcová, Maruška Mašková, Michal Tvrdý, Radka Štochlová, Jiří Rosenbaum, David Srp, Vlastimil Srp - ozvučení

Klub Matýsek: Petra Fialová, Gabriela Rýpalová, Blanka Orthová, David Rýpal, Kamil Orth

Jana a Jiří Čermochovi - fotograf a kameraman

p.Václavu Malcovi a p.Jiřímu Závorovi ml. za přepravu technického vybavení

ČRS: Václav Štochl, Jana Frýbertová, Pavel Rosenbaum

Myslivci Broumy: David Růžička, David Pergler

LČR - Pavel Šebek

TJ Sokol: Jana Čermochová, Jaroslava Závorová, Marie Závorová, Jana Kodetová, Ladislava

Seidlová, Jana Sedláčková, Lupe Fišerová, Svetlana Ubryová

TJ v Broumech: Milan Vlach, Jakub Laštovička

ČČK Broumy – Jana Kodetová, Ladislava Seidlová

Obec Broumy –  poskytnutí technické podpory

 - starosta Ing. Petr Ubry

Hospůdka na hřišti – Lenka a Milan Vlachovi – občerstvení, sponzor s odměnami a obsluha

Václav Kostečka a Jiří Pexa

 paní Jarmila Šnoblová – prezentace v tisku

paní Miluše Perglerová – výborné koláčky,

paní Dana Jirková, Tereza Kodetová, Gábina Jansová - tvoření

paní Martina Perglerová, slečny Zuzana Pitnerová a Zuzana Syrovcová - malování na obličej a henou

Zuzana Kasíková, Tereza Kasíková , Martina Pelcová a jejich koníci

pan František Kodet - moderátor + jeho výstava

pan Miloslav Kohout - výstava

paní Miroslava Vajsová - výstava

Country skupina Dědci – paní Běta, Jaroslav Klanica, Jiří Žák, Zbyněk Pergler, Jindřich Bazic, Jan Hora                                          

                                              Za pořadatele Blanka Orthová a Marcela Mlýnková

 

1

2

3

4

5

6


24. 6. 2014

Pozvánka na Jazzový koncert v obci Svárov


1


20. 6. 2014

Tak nám proběhl Dětský den v obci Hředle


V sobotu 7. června se ve Hředlích konal Dětský den, aneb bavíme se společně.  Šlo o tradiční hředelský dětský den ozvláštněný novými atrakcemi a soutěžemi. Díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, (oblast „Volnočasové aktivity mládeže“), kterou obec získala prostřednictvím MAS Mezi Hrady, jsme dětem mohli dopřát trochu jinou zábavu.
Všechny děti dostaly u vstupu soutěžní kartu, kde bylo uvedeno šest soutěžních disciplín – dvě sportovní, dvě výtvarné a dvě vědomostní. Největším oříškem pro děti byl bezesporu vědomostní kvíz zaměřený na staré zvyky a obyčeje vážící se k nadcházejícímu letnímu období. Do splnění této disciplíny byla mnohdy zapojená celá rodina. Ovšem nejžádanější disciplínou, na kterou se čekala nejdelší fronta, zajisté byla jízda na koni nebo poníkovi. Koníci statečně za třiceti stupňového vedra svezli poctivě každého dětského účastníka a nikdo nebyl ošizen. Z výtvarných disciplín byla novinkou výroba svíčky z včelího vosku. Děti si ji vlastnoručně vyrobily a dle vlastní fantazie i nazdobily.
Mezi plněním disciplín se děti mohly klouzat na velké nafukovací skluzavce, svádět líté boje v bumper ballu, malovat temperami nebo si smlsnout na párku v rohlíku a cukrové vatě. Před horkem se děti zchladily zmrzlinou a dováděním v stříkajícím proudu vody. V závěru dne došlo i na malování na obličej, a tak před koncem akce bylo hřiště plné motýlků, kočiček, spidermanů a strašidelných bytostí ze záhrobí.

Moc nás potěšilo, že dorazil tak velký počet dětí a jejich spokojenost byla naší odměnou. Když byste se podívali do tváří dětí, které při odchodu držely v rukou čerstvě vyplněný pamětní list, viděli byste radost, nadšení, spokojenost a únavu. Však to hraní dá také pořádně zabrat.

Za rok na viděnou!

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 


19. 6. 2014

Pár fotek z dětského dne v Novém Jáchymově


1

2

3

4

5

8

9

11

125


19. 6. 2014

Všechny zveme srdečně na Letní sousedskou slavnost v Podkozí. V sobotu 14.6. od 19h u kapličky. Přijďte po


Kacka Husova

Všechny zveme srdečně na Letní sousedskou slavnost v Podkozí. V sobotu 14.6. od 19h u kapličky. Přijďte pobejt...
 
1

12. 6. 2014

Článek z dětského dne v Hýskově


DĚTSKÝ  DEN  V HÝSKOVĚ

 

Fotbalové hřiště v Hýskově patřilo v sobotu 31.5.2014 více než 150  dětem, které přišly se svými rodiči nebo prarodiči oslavit dětský den ve stylu středověku. Po vstupu do areálu, kdy si vyzvedly soutěžní kartičku , mohly spatřit  komnatu královského hradu , kde na trůně seděla  královna s králem , dále jejich dvořany,  rytíře v brnění , kata nebo lučištníky. Po ploše se proháněla na koni princezna Pavlína se svými pomocníky. V prostoru zelené plochy čekala na děti jednotlivá stanoviště, kde se plnily  tématické  úkoly jako např.  dobývání hradu,   střelba lukem , hod oštěpem, střelba ze vzduchovky, rytířský souboj nebo jízda na koni . Všechny děti milují soutěže, ale hlavně patřičné odměny , proto za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích dostávaly hýskovské dukáty, za které si mohly nakoupit ve středověkém tržišti.

A že bylo co vybírat. Po odevzdání zaplněné kartičky dostaly děti jako bonus limonádu a opečeného vuřtíka.

V průběhu programu předvedl  Spolek Evropských Bojových Umění exibičně lukostřelbu a Pavlína Folkmanová  jízdu na koni. V závěru dne čekaly na děti ještě další společné soutěže o ceny, dobové tanečky a zábava k danému tématu. Počasí bylo  úžasné a celé odpoledne se vydařilo podle představ.

Akce byla podpořena finančním příspěvkem prostřednictvím MAS Mezi Hrady z.s.p.o.v rámci Programu rozvoje venkova ČR, oblast „Volnočasové aktivity mládeže“ .

 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci tohoto dětského dne .  Projevila se opět bezvadná spolupráce spolků a  klubů s  Obcí Hýskov, kdy fotbalový klub poskytl zázemí, MS KLUK Hýskov zajistil střelby a odměny pro děti v podobě opečených vuřtů ,  členky Klubu seniorů zajistily  ve stylovém kostýmu středověké tržiště.


 

Doufáme, že se sobotní odpoledne  všem líbilo a těšíme se na setkání s Vámi na dalších akcích pořádaných OÚ Hýskov.

1

2

3

4

5

67


11. 6. 2014

Zpráva z Kublovských novin


Uspěli jsme však ještě s projektem Kublov - jak zachovat tradice a porozumění ve spolupráci tří generací.  Poté, co starosta obhájil tento projekt při veřejném slyšení před komisí MAS Mezi Hrady, byla s naší obcí uzavřena smlouva o poskytnutí dotačních prostředků ve výši 20.000,-Kč.  V rámci tohoto projektu je a bude poskytována podpora  pořádání Staročeských májů, Dne rodin, Suchých májů a Dětského dne.

 

Obec Kublov z dotačních i z vlastních prostředků poskytla 6.500,-Kč na Staročeské máje a 7.000,‑Kč na Den rodiny, který se konal dne 17.5.2014.  Na Suché máje obec přispěje částkou 7.500,-Kč a na Dětský den částkou 4.000,‑Kč.

Obec se na těchto akcích podílí i organizačně při zajištění uzavírek pro zajištění bezpečnosti účastníků těchto akcí.


10. 6. 2014

Pozvánka na akci v Tréninkové výzvě v obci Hředle 7.6


hředle


6. 6. 2014

Stránka

Ta se koná 27. září 2018 v Nižboru od 17 hodin.