Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Modlitba za domov


1


22. 9. 2014

pozvánka na Modlitbu za domov


1


22. 9. 2014

Další možnost výzvy dotace do 17.řijna


17. 9. 2014

Pozvánka na VH 25.9. od 17:00 v Trubíně


16. 9. 2014

Návrh stanov pro změnu statusu MAS Mezi Hrady ze z.s.p.o. na spolek


návrh stanov

 

Prosím o přečtení a případné připomínky.

Děkuji.


16. 9. 2014

Výzva na dotace ČSOB na 100000,- Kč


Je odstartováno podzimní kolo, máme ještě jednu šanci jak přijít ke 100 tis.

Na tomto odkazu jsou podrobnější info:

http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Spolecenska-odpovednost/zivotni-prostredi/Stranky/podpora-regionu.aspx?redir=130617&wt_from=News

 

 

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je 15. října 2014 


15. 9. 2014

Chebské smyccové kvarteto_pozvánka_Svárov_21.9.2014_15.oo.


1


15. 9. 2014

Louka fest Svárov 13.září


Vážení a milí přátelé, sousedé, kamarádi, dovolte abych Vás pozval na jedinečný 

LOUKA FEST SVÁROV  

který se koná v sobotu 13. září 2014

 

Program začíná ve 14.00 zábavou a soutěžemi pro děti, které pořádá Andrea Lišková a tým Burza Svárov,

a zhruba od 17.00 začne hudební produkce na louce za dětským hřištěm, kde se nám představí místní malí i velcí hudebníci a jejich kapely.

Přijďte strávit příjemné odpoledne, užít si - doufám - hezkého počasí ve společnosti fajn lidí. ( Jsme připraveni i na deštivou variantu.)

Za všechny realizátory akce  Váš Jakub Radotínský

1


3. 9. 2014

Záměr pronajmout kavárnu v Novém Jáchymově


3. 9. 2014

V září bude spuštěno 20. kolo Operačního programu Rybářství. Příjem žádostí: 16.9. – 29. 9. 2014


OPATŘENÍ 2.1. OPATŘENÍ PRO PRODUKTIVNÍ INVESTICE DO AKVAKULTURY

Specifické cíle dotace / očekávané účinky:

 1. zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí,

 2. rozšíření možností chovu ryb ve sladkovodní akvakultuře,

 3. zavedení nových druhů, jejich produkce v akvakultuře je nízká nebo neexistuje a jejichž tržní vyhlídky jsou dobré (ŘO OP zajistí vypracování perspektivní analýzy trhu),

 4. zavedení metod akvakultury, které snižují nepříznivý vliv nebo zesilují kladné účinky na životní prostředí (např. zavedení nových chovatelských postupů dříve v ČR nepoužívaných),

 5. zavedení energeticky úsporných a ekologicky šetrných technologií (obnovitelné zdroje energie, technické systémy),

 6. zlepšení pracovních a bezpečnostních podmínek pracovníků v akvakultuře,

 7. zlepšení hygieny, zdraví a zvířat a welfare ryb,

 8. zlepšení ochrany rybích hospodářství před škodami způsobenými volně žijícími predátory,

 9. rovná práva mužů a žen.

   

  Žadatel musí mít za poslední uzavřené účetní období alespoň jednu fakturu za prodej ryb.

   

  Žadatel: FO, mikro, malé, střední a velké podniky

   

  Dotace ve výši 60% způsobilých výdajů: FO, mikro, malé, střední podniky

  Dotace ve výší 30% způsobilých výdajů: velké podniky

   

  Spodní hranice dotace: 50 000,-Kč

  Horní hranice dotace: 7 000 000,-Kč

   

  Spuštěna budou následující opatření:

   

 1. pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu 20 ha a výše:

 

 • vybavení rybníků;
 • výstavba, odbahnění, rozšíření nebo modernizace rybníků nebo rybničních soustav do 1 ha (týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb);
 • odbahnění lovišť u rybníků nad 30 ha (týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb);

 

 1. pro žadatele obhospodařující celkovou vodní plochu menší než 20 ha:

 

 • výstavba, odbahnění, rozšíření, vybavení nebo modernizace rybníků (týká se rybníků a rybničních soustav spojených s chovem a produkcí ryb);

 

 1. výstavba, rozšíření, vybavení nebo modernizace výrobních zařízení vyjma rybníků;

 

způsobilé výdaje: pořízení zařízení k vlastní produkci ryb (např. UV Lampy, čerpadla, filtrační zařízení aj.),  výdaje na čistění vypuštěných technologických vod, motorové pily, křovinořezy, vyplavovací lodě,  dopravní prostředek k přepravě ryb, malotraktor, traktor, rypadla, nakladače, sací bagr, vysokotlaké čistící přístroje atd. 

 

OPATŘENÍ 3.1. SPOLEČNÉ ČINNOSTI

Specifické cíle dotace/očekávané účinky:

 

Pravidla a návody:

pravidla 2.1.

pravidla 3.1.a

pravidla 3.3.c

průvodce administrací 2.1.

průvodce admnistrací 3.1. a 3.3.

 

V případě zájmu je možná konzultace v kanceláři MAS.

 1. zdokonalení odbornosti pracovníků v rybářství,

 2. zajištění efektivního propojení mezi vědci a hospodářskými subjekty vedoucí k předání nejnovějších vědeckých poznatků do praxe,

 3. navázání a budování partnerství se třetími zeměmi.

 4. 100% min. 25 tis – 5 mil.

  OPATŘENÍ 3.3. PODPORA A ROZVOJ NOVÝCH TRHŮ A PROPAGAČNÍ KAMPANĚ

  Specifické cíle dotace/očekávané účinky:

 5. široká informovanost zákazníka v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury,

 6. zvyšování informovanosti zákazníků v rámci regionálních, národních a nadnárodních reklamních kampaní,

 7. prezentace produktů akvakultury a obrazu produktů akvakultury a odvětví rybářství na veletrzích a výstavách.

 8. 100% min. 25 tis – 5 mil.

 9.  

26. 8. 2014

Stránka

Ta se koná 27. září 2018 v Nižboru od 17 hodin.