Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

VÝZVA VÝSADBA DŘEVIN II. PRODLOUŽENA


2. VÝZVA MAS MEZI HRADY, z.s. - OPŽP - VÝSADBA DŘEVIN II. - prodloužena

 

Termín této výzvy pro ukončení příjmu žádosti prodloužen až do 30.6.2019!

 

Upozorňujeme, že konkrétně tuto výzvu lze realizovat pouze na území CHKO Křivoklátsko! 

Příspěvek unie: 2 077 400,- Kč (což je 85% míra podpory)

Celkové způsobilé výdaje tedy činí 2 444 000,- Kč

Ukončení příjmu žádostí: Po změně 30.6.2019

 

Co lze podpořit?

  • liniové a skupinové výsadby dřevin na území CHKO v extravilánu obcí (stromořadí, remízy)
  • založení nebo obnova krajinného prvku - prořezy keřů, atd.

3. 4. 2019

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ PRV


SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁDOSTÍ V RÁMCI 1. VÝZVY MAS MEZI HRADY, z.s. - PRV

 

Seznam přijatých žádostí ve formátu pdf ke stažení zde:

Přijaté_žádosti_PRV.pdf

 

 

NÁZEV

 ŽADATELE

ŽADATELE

MÍSTO

REALIZACE

NÁZEV

PROJEKTU

FICHE

1.

Petr Čtrnáctý

05617057

Hudlice

Nákup universálního traktorového návěsu

1.5.1

2.

Petr Čtrnáctý

71302891

Hudlice

Pořízení universálního kolového traktoru pro živočišnou výrobu

1.5.1

3.

Jiří Kubásek

18600549

Chyňava

Zefektivnění a zrychlení zemědělských prací na statku Nebuz

1.5.1

4.

Jakub Rumler

75969017

Chyňava

Investice do strojů na louky a pastviny

1.5.1

5.

David Fuxa

04046722

Broumy

Motor pro rozvoj zemědělského podnikání

1.5.1

6.

Tilia v.o.s.

46355260

Svárov

Pořízení zemědělské techniky Tilia v.o.s.

1.5.1

7.

Jiří Mužík

03907031

Beroun/Zdejcina

Statek Zdejcina - navýšení kapacity a zlepšení obdělávání půdy

1.5.1

8.

Petr Zouhar

70945942

Svatá

Pořízení zemědělské techniky - obraceč píce

1.5.1.


3. 4. 2019

Vyhlášení výzvy OPŽP - SÍDELNÍ ZELEŇ


3. VÝZVA MAS MEZI HRADY: SÍDELNÍ ZELEŇ

 

MAS Mezi Hrady, z. s. vyhlašuje dne 11. 3. 2019 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

Žádosti o podporu v MS 2014+ jsou zpřístupněny 11. 3. 2019 od 10:00, datum zahájení příjmu žádostí o podporu je též 11. 3. 2019 od 10:00, datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 30. 9. 2019 ve 20:00.

 

Více info zde:

mas/opzp/vyzvy/

 

 


11. 3. 2019

Záměry výzev Sociální podnikání


V MAS Mezi Hrady připravujeme výzvy jednak z OP Z, jednak z IROP - obojí v zaměření

na Sociální podnikání.

Předpoklad vyhlášení: duben 2019.

Sociální podnik musí splňovat kritéria udržitelnosti a prospěšnosti, musí zaměstnávat alespoň 30% osob ze znevýhodněných skupina a musí reinvestovat 51% výnosů zpět do své činnosti.

Potenciální žadatelé se na Kancelář MAS mohou obracet již nyní se svými projektovými záměry.


8. 3. 2019

Pozvánka na Valnou hromadu MAS Mezi Hrady


Jarní valná hromada, nejvyšší orgán spolku Mezi Hrady, se koná 28. 3. 2019 v Nižboru (sál v přízemí) od 17h.

Zváni jsou členové i zájemci o členství.

program

plná moc


1. 3. 2019

Výzva OPŽP - SÍDELNÍ ZELEŇ


AVÍZO K VÝZVĚ SÍDELNÍ ZELEŇ

Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 informuje, že 28.2.2019 plánuje vyhlásit 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí.

Dokument ke stažení zde:Avízo_výzva_OPŽP.pdf

 

Výzva sídelní zeleň (zeleň v intravilánu obcí)

Vyhlášení: 28. 2. 2019  předběžne posunuto až na 7. 3 .2019

Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2019

Příspěvek unie: 3 720 000,-Kč (což je 60% podpory)

Celkové způsobilé výdaje tedy činí 6 200 000,- Kč.

 

Co lze v rámci výzvy podpořit?

  • zakládání a obnova parků, stromořadí kolem komunikací, v ulicích a na dalších veřejných prostranstvích (tedy i prořezy stromů)
  • zahrady v areálech veřejných budov, zeleň dětských hřišť, hřbitovů, atd..
  • zakládání a obnova zatravněných ploch a záhonů
  • rekonstrukce cest, pěšin a dalších nepropustných ploch na propustné či polopropustné
  • mobiliář (cedule, lavičky, koše, stojany na kola, veřejná pítka, psí toalety, atd.)

 


26. 2. 2019

Předběžné termíny jarních setkání


Předběžné termíny jarních setkání rozhodovacích orgánů MAS:

Výkonná rada 21. 02. 2019 od 10h OÚ Svárov

Valná hromada členů MAS 28. 03. 2019

Oficiální pozvánky budou včas zaslány.


11. 2. 2019

Pozvánka na SEMINÁŘ k 1. výzvě PRV


Seminář pro žadatele v rámci 1. Výzvy MAS Mezi Hrady z PRV

 

MAS Mezi Hrady Vás tímto zve na seminář pro žadatele o podporu k 1. Výzvě MAS Mezi Hrady, z. s. – PRV v rámci opatření:

17.1.a) Podpora investic do zemědělských podniků,

19.1.b) Investice do nezemědělské činnosti,

čl. 25 Rekreační a relaxační funkce lesa,

která byla vyhlášena dne 21.1.2019 v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Na semináři budete seznámeni s parametry výzvy, oprávněnými žadateli, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, a další.

V případě Vašeho zájmu k účasti na tomto semináři nás prosím kontaktujte do 12. února 2019 na email: mezihrady@seznam.cz

 

Děkujeme.

Více informací o výzvě naleznete zde:

mas/prv/vyzvy/

 

Odkaz na pozvánku:

pozvanka_seminar_PRV.pdf


31. 1. 2019

AVÍZO 1. VÝZVA PRV


AVÍZO K 1. VÝZVĚ PRV

Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 informuje, že dne 21. 1. 2019 vyhlásí 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí bude zahájen 28.1.2019 a bude probíhat do 25.3.2019.

 

Odkaz na dokument zde:

Avízo_výzva_PRV.pdf


16. 1. 2019

Avízo ke 2. výzvě na Výsadbu dřevin


AVÍZO KE 2. VÝZVĚ Z OPŽP - VÝSADBA DŘEVIN

Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s. jako nositel Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020 informuje, že dne 6.12.2018 plánuje vyhlásit 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z operačního programu Životní prostředí.

 

Odkaz zde:

Avízo Výzva č. 2 - Výsadba dřevin.pdf


1. 12. 2018

Stránka

Ta se koná 27. září 2018 v Nižboru od 17 hodin.